Efendimizin Hayatına Açılan Pencere

SORULARLA SİYER-İ NEBİ

02-Şub-2014

Sorularla Ashâb-ı Kirâm

Nübüvvetin altıncı yılında, Ebu Cehil ve arkadaşlarının Rasulullaha ettiği hakaretleri duyan bir cariyenin, durumu bildirmesiyle hiddetlenen ve Kâbe’deki Ebu Cehil’in başına

26-Kas-2013

Siyer-i Nebi Dersi Örnek Sınav Soruları

1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir? a- Hadis    b-Siyer    c- Fıkıh     d- Tefsir   2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir? a- Divan

29-Eyl-2013

Meğâzî Ne Demektir?

“savaş, savaş yeri ve savaş hikayeleri” anlamlarına gelen mağzât kelimesinin çoğulu olan Meğâzî; Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s) gazve ve seriyyelerinin tarihine ve bu konuda yazılan

12-Haz-2013

Sorularla Ashab-ı Kiram

İslam’dan dönmesi için müşrikler tarafından düz bir yerde yanmakta olan ateşin üzerine sırt üstü yatırılan ama yine de dininden vazgeçmeyen sahabî kimdir?   Cevap: Hz. Habbab

16-May-2013

Siyer-i Nebi Bulmaca – 3

Hazırlayan: Maşide GEÇER -  1.Medine’nin hicretten önceki ismi nedir? 2.Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana verilen isim

16-Nis-2013

Sorularla Peygamberimiz

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir? Cevap: 20 Nisan 571  pazartesi günü Mekke’de dünyaya gelmiştir.

09-Nis-2013

Sorularla Ashab-ı Kiram

Medineli ilk Müslümanlardan olup Mus’ab b. Umeyr’i evinde misafir eden ve onunla birlikte Medine’de İslam’ı yaymaya çalışan, hicretten sonra vefat eden ilk Medineli sahabi

08-Nis-2013

Sorularla Ashâb-ı Kirâm – 2 : Zübeyr b. Avvâm

Ayşegül BİLİCİ – Mutlu BİNİCİ 1.  Zübeyr b.Avvam (r.a) hangi kabileye mensuptur?  Cevap: Benî  Esed  2. Zübeyr b.  Avvam (r.a)’ın nesebi Efendimiz (s.a.s)  ile hangi

30-Mar-2013

Siyer-i Nebi Bulmaca – 2

Hazırlayan: Maşide GEÇER -    1. Meleklerin mücahidlere yardım ettiği savaşın ismi nedir? 2. Peygamber Efendimiz (sav)’in süt annesinin adı nedir? 3. Hz. Bilal’in İslamiyet’e

06-Mar-2013

Siyer-i Nebi Bulmaca

Hazırlayan: Maşide GEÇER       1. Delalete, küfre, ateşe ve Allah’ı kabul etmemeye çağıran şeytanın özel ismi nedir?       2. Cahiliye devrinde Mekkelilerin komşu ülke ve

18-Şub-2013

Sorularla Siyer-i Nebi: Kur’an-ı Kerim’i Açıktan Okuyan İlk Sahabi Kimdir?

. Allah Resûlü’nden sonra Mekke’de Kur’ân-ı Kerim’i yüksek sesle okuyan ilk sahabîdir. Rahman sûresi nazil olduğunda Müslümanlar bu sûreyi Kureyşlilere okumak istemişler ve bu

13-Şub-2013

Sorularla Ashâb-ı Kirâm – 1: Süheyb İbn Sinan er-Rûmî

Havva ÇELİK – Mutlu BİNİCİ -  1. Hz. Süheyb ibn Sinan(r.a) nerede doğmuştur? Cevap:  Musula yakın, Dicle kıyılarında Übülle şehrinde doğdu. 2. Hz. Süheyb b. Sinan

06-Şub-2013

Sorularla Annelerimiz – 5: Hz. Meymûne (r.anha)

Mutlu BİNİCİ – Ayşegül BİLİCİ        .  1. Peygamber Efendimiz’in en son evlendiği validemiz kimdir?   Cevap: Hz. Meymûne bint el-Hâris radiyallahu anha .       

30-Oca-2013

Sorularla Siyer-i Nebi: İlk Ezan Okuyan Sahabi Kimdir?

Müslüman olduğunu açıkça ilan eden yedi kişi vardı. Bunlardan bir tanesinin hiçbir koruyucusu yoktu. Efendisi Umeyye b. Halef onu İslam’dan döndürmek için günlerce aç bıraktı,

02-Kas-2012

Sorularla Annelerimiz – 4: Hz. Hafsa (r.anha)

 Mutlu BİNİCİ – Rihan KIVLIĞ    1) Hz. Hafsa (r.anha) validemiz hangi tarihte ve nerede doğmuştur?     Cevap: 605 yılında Mekke’de   2) Hz. Hafsa (r.anha) validemizin,

19-Ağu-2012

Sorularla Annelerimiz – 3: Hz. Âişe (r.anha)

Mutlu BİNİCİ – Rihan KIVLIĞ -  1)Babası Ebû Bekir b. Kuhâfe, Sıddîk lakabıyla tanındığı için kendisine Sıddık’ın kızı anlamında “bintü’s-Sıddîk” denilen,

30-Tem-2012

Sorularla Annelerimiz – 2: Hz. Sevde (r.anha)

Rihan KIVLIĞ – Mutlu BİNİCİ -  1- Efendimiz aleyhisselam’ın hanımı Hz. Hatice’nin vefatından sonra müminlerin annesi olma şerefine nail olan, ilk Müslümanlardan olup inancı

19-Tem-2012

Sorularla Annelerimiz – 1: Hz. Hatice (r.anha)

Reyhan KIVLIĞ – Mutlu BİNİCİ - 1. Mekkeliler arasında namusu, güzel ahlakı ve temizliği ile “Tâhire”, ticaretle meşgul olduğu için “Tâcire”, üstün zekası ve

22-Ağu-2011

Bulmaca – Öğrenmece

Bu köşemizin adı “Bulmaca-Öğrenmece”. Çünkü bir taraftan kaçan kelimeleri saklandığı sözlüklerden arayıp,  bulurken diğer taraftan bu kelimelerin anlamlarını öğrenmiş

07-Nis-2011

Siyer-i Nebi Bilgi Testi

Hazırlayan: Hilal GÜLSEVEN/İrem ÇIKRIKÇIOĞLU – Hz Peygamber (sas)’in hayatını ne kadar biliyoruz?  Siyer-i Nebi bilgimiz nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi bir Hanif

13-Kas-2010

Sorularla Peygamberimiz (sas)

Hazırlayan: Mutlu BİNİCİ -  Soru 1: Hz Muhammed hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir? Cevap: 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de Soru 2: Babası Abdulmuttalib tarafından kurban

29-Tem-2010

Sorularla Sahabe

Sorularla Sahabenin Özellikleri – Soru 1: Gıfar kabilesinden olup Hz. Peygamber’in davetini işitir işitmez Mekke’ye geldi. Peygamberimizle görüşerek Müslüman oldu ve imanını