Efendimizin Hayatına Açılan Pencere

Kavramları Öğrenelim

Siyer, sözlükte hâl, tavır, yol, âdet, bir kimsenin ahlakî durumu ve hayat hikâyesi anlamlarına gelen sîret kelimesinin çoğuludur.

Sîret; Kur’ân-ı Kerim’de hâl ve şekil anlamında Taha Sûresi’nin 21. ayetinde geçmektedir.

Siyer-i Nebî; Efendimiz aleyhisselâm’ın hayatını, şahsiyetini ve mücadelesini inceleyen ilim dalıdır. Siyer-i Nebî ilminin başlıca kaynakları Kur’ân-ı Kerim ve hadis kitaplarıdır.

İbn Şihâb ez-Zührî, İbn İshâk, İbn Hişâm ve İbn Sa’d’ın eserleri bu alanda yapılan ilk çalışmalardır.

(devam edecek…)


Kategori: Heybe, KAVRAMLARIMIZ

Sizde yorumunuzu yazın


I'm not a spammer This plugin created by memory cards