Akla Sen Gelirsin - Hassân b.Sâbit

"Akla sen gelirsin güzel deyince

Senden daha şirin doğmadı bence

Bütün kusurlardan arıtılmışsın

Sanki yaratıldın kendi gönlünce."

[ Hassân b. Sâbit (r.a) ]