• Hicret - I

  Mutlu BİNİCİ

 • Hicret Gecesi Hz. Peygamber'in Evindeyiz

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Muâhât: Kalpleri Birbirine İliklemek

  Özkan ÖZTÜRK

 • İçimizdeki Putları Devirmek

  Ahmet TÜRKBEN

 • Her Dem Salât Zamanıdır,

  Umut AĞBAYRAM

Siyeri Nebi Dersleri

Hiç Kimse O’nun Kadar Çile Çekmedi

Müşrikler Efendimiz aleyhisselam’dan ve davetinden nefret ediyor, özellikle kıldığı namaza tahammül edemiyorlardı. Zira namaz mümini rabbiyle buluşturup, huzur ve güven bahşederken, zalimleri bunalıma sokuyordu. Namaz bir tevhid eylemi, müşriklerin zulüm sistemlerini tehdit eden İslam’ın direğiydi. Allah Rasûlü’nün Kâbe’de namaz kılması onların gücünü, kuvvetini hiçe saymak anlamına geliyordu. Bu sebeple onlar Efendimize namaz kıldığı sırada saldırıyor, en iğrenç hakaretleri yapmaktan çekinmiyorlardı.

Devamı...

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hureyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme:

"Müşriklere beddua et!" dediler. Allah'ın Rasûlü şöyle buyurdu:

"Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben rahmet olarak gönderildim."

(Müslim, Birr, 87.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Bir şeyi ayıplayan, o şey ile imtihan edilir. "

Hz. Ali radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ VI: Hz. Mûsâ-Hızır Buluşması

Hz. Mûsâ’nın Mısır’da başlayıp Tih’te devam eden mücadelesi, o günkü kültürlerinin ve anlayışlarının vahiy ekseninde şekillendirilmesine güzel bir örnektir. O günün düşünce kalıplarıyla felsefi bir mücadeleye girmek yerine, Allah’tan gelen vahiy çerçevesinde tamamen sade bir örneklendirme ile mücadele sürdürülmüştür. Çilelerin, sıkıntı ve zorlukların içinden gelen bir hayatı, iman ve salih amellerle donatarak, hayatın takva ekseninde dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

“Kim bir Müslüman'ın dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 60.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Aşkına Muhammed'in / Yunus Emre

Hak yarattı âlemi, aşkına Muhammed'in

Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in

Ol! dedi oldu âlem, yazıldı levh ü kalem

Okundu hatm-i kelâm, şanına Muhammed'in

Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular

Resmi geçit yaptılar, aşkına Muhammed'in

şiirin devamı tümü

Siyer i Nebi Dergisi