• Hicret - I

  Mutlu BİNİCİ

 • Hicret Gecesi Hz. Peygamber'in Evindeyiz

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Her Hicret, Ensâr İster

  Metin KARABAŞOĞLU

 • Medeniyetin Anası Hicret, Hicretin Anası Hacer'dir

  Muhammed Emin YILDIRIM

 • Hicret Yolunda Bir Durak: Ümmü Ma'bed'in Çadırı

  Melike DEMİR

Siyeri Nebi Dersleri

HİCRET - II

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem doğup büyüdüğü vatanına, hanımı Hatice’nin mezarının bulunduğu şehre, görebildiği son noktadan hüzünle baktı. Dilinden özlem dolu sözler döküldü:

“Vallahi, sen Allah’ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah’a en sevgili olanısın! Bana senden daha güzel ve senden daha sevgili bir belde yoktur! Mecbur kalmasaydım seni asla terk etmezdim!”

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hureyre  radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallallahu aleyhi ve sellem'e:

–Hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu.

–Allah'a ve Rasûlüne inanmak, buyurdu.

–Sonra hangisi? denildi.

–Allah yolunda cihad etmek, karşılığını verdi.

–Bundan sonra hangisi? denilince:

Allah katında makbul olan hactır, buyurdular.

(Buhârî, Îmân 18, Hac 4, Tevhîd 47; Müslim, Îmân 135)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Şiddet göstermeksizin kuvvetli; zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol." 

Hz. Ömer radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Fedâle b. Ubeyd’in naklettiğine göre sevgili Peygamberimiz, Veda Haccında şöyle buyurmuştur:

“Mücahid, Yüce Allah’a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir.”

(Ahmed b. Hanbel, VI, 22; Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 2.)

.

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi