• Siyer-i Nebi Dergisi

  39. Sayı Çıktı

 • Allah Yolunda Cihad

  Mutlu BİNİCİ

 • Hadislerin Penceresinden

  Ramazan ve Oruç

 • Ramazan Geldi

  Sinan Özyurt

 • Fırsattır Ramazan

  Ahmet TÜRKBEN

Ramazan Sözlüğü

Peygamberimiz Cevaplıyor

Âmir b. Sa'd b. Ebû Vakkâs, babasından (ra) şunları nakletmiştir: Veda Haccı senesi hastalığımın artması üzerine Rasûlullah (sav) beni ziyarete geldi. (Mal varlığımı sadaka olarak dağıtmak istediğimi söyleyince) Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

"...Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile!"

(Buhârî, Cenâiz, 36)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Sizin en hayırlılarınız ahiret için dünyayı, dünya için ahireti terk edenler değil; fakat her ikisi için de çalışanlardır.”

Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ – V: KÂRÛN

Kârûn' un konumu; Mekke döneminde Ebu Leheb’i, Medine döneminde ise münafıkların reisi Abdullah b. Ubeyy' i andırır. O, gücün hâkimiyetine inandığı için toplumun ilgisini sürekli olarak gösterişe ve servete çekmeye özen göstermiştir. Bu sebeple çok gösterişli elbiseler içinde, adamlarıyla ve hazineleriyle halkın üzerinde etkili olmak istemiştir. Servetinin çokluğuyla övünmesine karşılık Allah'ın emirlerini hatırlatan Mûsâ' ya kendi kazandığı malından hiç kimseye bir şey vermeyeceğini ifade etmiştir. Kârûn, malıyla güçlü olduğunu düşünüyor, bununla şımarıyordu. Kendini Hz. Mûsâ’dan üstün görüyordu.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ashab-ı Kiram’dan Ebû Esid radıyallahuanh’ın riyavet ettiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Zeytinyağı yiyiniz ve onunla vücudunuzu yağlayınız; çünkü zeytinyağı mübarek bir ağaçtan çıkar.”

(Tirmizi, Etime 43; Ahmet İbniHanbel, Müsned 3.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Hak yarattı âlemi, aşkına Muhammed'in

Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in

Ol! dedi oldu âlem, yazıldı levh ü kalem

Okundu hatm-i kelâm, şanına Muhammed'in

Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular

Resmi geçit yaptılar, aşkına Muhammed'in

...............................................................

Yunus kim ede methi, över Kur'ân ayeti,

Ona ver salavatı, aşkına Muhammed'in

Yunus Emre

şiirin devamı tümü

Siyer i Nebi Dergisi