• Osman b. Maz'ûn radıyallahu anh

  Mutlu BİNİCİ

 • Teberrük

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Muâhât: Kalpleri Birbirine İliklemek

  Özkan ÖZTÜRK

 • Bir Ubudiyet Talimi Olarak ‘İstişare’

  Metin KARABAŞOĞLU

 • Hz. Peygamber'in Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti

  Doç. Dr. Aynur URALER

Siyer i Nebi Dersleri

Müminlerin Annesi Hz. Âişe

Bir defasında Hz. Âişe validemiz sevgili Peygamberimize kendisini nasıl sevdiğini sordu. Efendimiz, "düğüm gibi" diyerek cevap verdi. Sonraki zamanlarda Hz. Âişe bu sevginin ne durumda olduğunu merak ettiğinde "düğüm ne durumda" diye sorar, Efendimizin cevabı hep aynı olurdu: "İlk günkü gibi."

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve şöyle dedi:

Ey Allah’ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu:

“Güçlü-kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.”

(Buhârî, Zekât 11, Vasâyâ 17; Müslim, Zekât 92.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Nebinizin sünnetini terk ederseniz, saptınız gitti demektir.” 

Abdullah b. Mesud radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Umâme el-Bâhilî'nin rivayetine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir ve Allah için mâni olursa, imanı kemâle ermiştir."

(Ebû Dâvûd, Sünnet 16.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi