Güzel Bir Söz

1.  "Büyük bir ideal uğruna ayakta değilseniz, her darbe sizi yere serebilir."

Malcolm X

.

2. "Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın; çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin."

Hasan Basrî

.

3. "Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver, toprak olup seni başüstünde taşıyan bulunur." 

Mevlânâ 

.

4.  "İnsan sevme hissini israf etmemeli, kim ne kadar sevilmeye layıksa onu o kadar sevmeli!"

 Necip Fazıl Kısakürek

.

5. "İnsanların en âcizi kardeş aramakta kusur edendir, bundan daha âcizi ise bulmuş olduğu kardeşi zai edendir."

Muhammed Fesih KAYA

.

6. "Yolları ayrı olanlar birlikte plan yapamazlar.” 

Konfüçyüs

.

7. "Bazı güzellikleri görmeye gözümüz yetmez. Gönül, işte bunun için vardır."

İbrahim Tenekeci 

.

8. "Dile kemik, zihne fren, insana insaf şarttır."

Gökhan Özcan

9. "Allah'a yemin ederim ki, senin asıl ömrün; doğduğun günden beri olan süre değil; Allah'ı tanıyıp bildiğin günden beri geçen süredir."

İbn Ataullah el-İskenderi
.

10. "Kendisiyle yüzleşmeye yüzü olmayanlar, başkalarının hatalarıyla oynar dururlar."

İbrahim Tenekeci

.

11. “Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.”

Hacı Bektaş-ı Veli

.

12. "Kaybettiklerimizi hatırladıkça, elimizde kalanlara daha sıkı sarılırız."

.

13. “Ulaşan ancak saygı ve edeple ulaştı; mahrum kalan da ancak saygı ve edebi terk ettiği için mahrum kaldı.”

Hacı Bektaş-ı Veli

.

14. "İnsanların kusurlarını bulmak için iz sürmek, kimseyi iyi bir yere götürmez."

*

15. “Başarmanın çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür.”

**

16. “Hayat bir nefestir, aldığın kadar

Hayat bir kafestir, kaldığın kadar

Hayat bir hevestir, daldığın kadar”

                                              Mevlana 

.

17. “Söylenen her sözün üstünde, içinden çıktığı kalbin kisvesi vardır.” 

İbn Ataullah el-iskenderi

.

18. "Eğer aşık isen yâre

 Sakın aldanma ağyâre

 Düş İbrahim gibi nâre

 Bu gülşende yanar olmaz”

                      Seyyid Nizam

.

19. "Belki de en büyük tevbe en küçük günaha karşı yapılandır. Günahın en küçüğünün dahi farkında olan bir idrak, büyüğünü zaten tevbesiz bırakmaz."

Gökhan Özcan

.

20. "Kendisiyle oturup iki çift lakırdı etmeden ölüp giden insanlar  var!"

Gökhan Özcan

.

21. "Velev ki söylenen dünyanın en isabetli sözü olsun, yanlış yerde söylendiğinde zulümdür."

Gökhan Özcan

.

22. "Kuran edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O’ na bir düşünce  tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır."

Aliye İzzet Begoviç

 

23. Yaradanın iradesine teslimiyet, insanların ifadelerine karşı bağımsızlık  demektir.

Aliye İzzetBegoviç

 

24. "İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür durur."

İbn Haldun

 

25. "Bir eylemin ahlaklı olduğunu  bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür."

Farabi

 

26. "Hiçbir şey kendiliğinden  yok olmaz, böyle  olsaydı  var olmazdı."

Farabi

 

27. "Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz."

Farabi

 

28. "Yeme-içme orucu tutmak kolay; fakat kibir, hased, nefret , öfke ve şiddet orucu tutmak çok zor."

Dücâne Cündioğlu

 

29. "İnsan niçin bunalıyor? Gerçekte malik olmadığı  bir şeye mülkiyet iddiasında bulunduğu için..."

Dücâne Cündioğlu

 

30. "Dindarlarla karşıtları  arasındaki çelişkinin  sonuçları dramatik ama dindarlar ile dindarlar arasındaki çelişkinin sonuçları daima trajiktir."

Dücâne Cündioğlu

 

31. "Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır .

       Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır."

Mehmet Akif  Ersoy

 

32. "En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır."

Malcolm X

 

33. "Birini ayıplamakta  acele etme, senin seçtiğin yoldan geçmemiş, senin kadar hızlı  düşünememiş olabilir. Unutma ki sende şu anda bildiklerinden bihaberdin."

Malcolm X

 

34. "Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter."

Malcolm X

 

35. "İmkanlarımız aynı zamanda imtihanlarımızdır."

İbrahim Tenekeci

 

36. "Âşık’a ta’n etmek olmaz müpteladır neylesin 

        Âdeme mihr-ü muhabbet bir beladır neylesin."

Nefi

 

37. "Öğrenilmiş hakikatlerin hakikat olup olmadığından kuşku duymaktır irfan."

Dücâne Cündioğlu

 

38. "İyilik demek; kötülük yapmamak değil, kötülük cevheri taşımamaktadır."

Sabahattin Ali

 

39. "Mağluplar galipleri taklit eder."

İbn Haldun

 

40. "Sadaka verirken nefsi ayaklar altına almalı. Maksat plaket değil, Allah rızası olmalı."

İhsan ŞENOCAK

.

41. "İslam, devletlerin büyük bütçeler ile yapamadığını bir ayetle yapar. Bir ayet milleti ayağa kaldırır, kardeş yapar, bir ümmeti teskin eder."

İhsan ŞENOCAK

.

42. "Cennet bu; bazen şehadete kilitlidir, bazen infaka bazen de doğan kızlarımıza..."

Nureddin YILDIZ

.

43. "Birbirimizi şikayet ederek değil, birbirimizi idare ederek ancak Allah’ın rızasını kazanabiliriz."

Nureddin YILDIZ

..

44. "İslamı öyle yaşa ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun."

Mehmet Akif ERSOY

.

45. “İster mermi kullansın ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı, kuklayı değil kuklacıyı vurmalı”

Malcolm X

.

46.  “En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır.”

Malcolm X

.

47. “Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar.”

.

.

48. “İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.”

.

.

49. “En uzun yolculuklara bile küçük bir adımla başlanır.”

.

.

50. “Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı.”

Hz. İsa

.

51. “Dinini düzelten kişinin dünyasını da Allah düzeltir.”

Hz. Ali

.

52. “Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır.”

Cemil Meriç

.

54. “Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim de zayıflarda olursa düzen bozulur.”

Hz. Ebu Bekir 

.

55. “Ne mutlu merhametli  olanlara, çünkü ancak onlara merhamet edilecektir.”

Hz. İsa

.

56. “İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.”

.

.

57. “Önemli olan, bir adamın inancı hakkında neler söylediği değil, aksine bu inancın o adamı ne yaptığı, ne hale getirdiğidir.”

Roger Garaudy

.

58. “İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.”

.

.

59. “Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar."

Mevlana

.

60. “Bir neslin kaderini, bir önceki nesil tayin eder.” 

Konfüçyus

.

62. “Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."

Mevlana

.

63. “Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.”

Albert Camus

.

64. “Tuhaf şey! Yabancılar girmesin diye evlerinin kapılarını  kilitliyorlar, sonra da televizyonlarını açıyorlar.”

.

.

65. “Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder.”

İmam Gazali

.

66. “Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir.”

Bayezid Bestami

.

67. “Özü doğru olanın, sözü de doğru olur.”

Hz. Ali

.

68. “Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.”

.

.

69. “Ancak Allah’a inandığım zaman yaşadığımı anladım.”

Tolstoy

.

70. “Bir insanın hazinesi neredeyse yüreği de oradadır.”

Hz İsa

.

71. "Dünya tuzlu su gibidir, içtikçe susatır.”

Beydaba

.

72. “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

Mevlana

.

73. “Hayat, iman ve cihaddır.”

Hz. Hüseyin

.

74. "Ey bugün müslüman bulunan kimse! Eğer Hz. Ahmed'in  gayreti ve putları kırdırmak husûsundaki himmeti olmasaydı, sen de ecdâdın gibi putlara tapardın."

Mevlana


75. "En iyi insan, mutluluğu başkalarının mutluluğunda ve onların hidayetinde bulan kimsedir."

Hasan el-Benna

.

76. "Eğer muhabbetin sonunu Allah'a bağlayamadıysak boş konuşmuşuz demektir."

Abdulkadir Geylanî (k.s)

.

77. "Derdin kendindedir, bilmiyorsun. 

Derman da yine sende, görmüyorsun.

İçine koca bir âlem yerleştirilmiş. 

Kendini hâlâ küçük zannediyorsun."

Hz. Ali radıyallahu anh

.

78. "Sen, toprak altında uyursun

 Ama Seninle indirilen ilâhî kelâm her şeye agâhtır.

Uyu ey padişah, uyu; uykun mübarek olsun!..

Biliriz ki, bedenin uyur ama nûrun göklere ağar."

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (k.s)

.

79. "En hayırlı ve en değerli amel sonuçlarıyla hem sahibinin, hem ailesinin ve hem de tüm insanlığın faydalandığı ameldir."

Hasan el-Benna

.

80 "Bir amelin değeri ve önemi ondan faydalananların sayısı oranında artar. İşte ben bu inançla öğretmen olmak istiyorum." 

Hasan el-Benna

.

81. "En sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir."

Hz. Ömer radıyallahu anh

.

82. "Bir kimsenin sadece kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riâyet ediyor mu, helal ve harama dikkat ediyor mu, ona bakınız."

Hz. Ömer radıyallahu anh

.

83. "Dua, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullah'a salavât getirilmedikçe, Allah'a yükselmez."

Hz. Ömer radıyallahu anh

.

84. "Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik; edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur."

Hz. Ali radıyallahu anh

.

85. “Hak ağır ve acı, batıl ise hafif ve tatlıdır. Nice şehvetler ve arzular vardır ki, tatmin edildiklerinde uzun süreli üzüntülere yol açar.”

Abdullah İbn Mes’ud radıyallahu anh

.

86. "Dünyaya talip olanlar, ahiretlerini kaybederler. Ahirete talip olanlar da dünyalarından taviz vermek zorunda kalırlar. Ey insanlar! Siz fani olanı değil, bâki olanı tercih ediniz!”

Abdullah İbn Mes’ud radıyallahu anh

.

87. “İnsanlar uykudadır; öldükleri zaman uyanacaklardır.”

Hz. Ali radıyallahu anh

.

88. “Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”

Hz. Ali  radıyallahu anh

.

89.  "İlim çok şey rivayet etmek, anlatmak değil; Allah'tan korkmaktır."

Abdullah b. Mesud radıyallahu anh

.

90. "Nifak, İslam'dan dem vurup onunla amel etmemendir. "

Hz. Huzeyfe b. Yemânradıyallahu anh

.

91. "Utanmak ateşten daha hayırlıdır. "

Hz. Hasan b. Ali radıyallahu anhuma

.

92. "Hased edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz."

Hz. Ali radıyallahu anh

.

93. "Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır."

Hz.Ömer radıyallahu anh

..

94. "Bir kimse şehvet yüzünden günahkâr olmuşsa, onun bağışlanabileceğini ümit edebilirsin; ancak birisi kibir yüzünden günahkâr olmuşsa, onun âkıbetinden korkmalı­sın. Zira Hz. Âdem bir şeyi aşırı istemesi yüzünden günahkâr oldu, ama bağışlandı. Şeytan ise kibri yüzünden günahkâr oldu, ama Allah'ın ebedî lânetine uğradı."

Süfyân ibni Uyeyne

.

95. "Biz ilmi dünya için öğrendik, ama ilim bize dünyaya değer vermemeyi öğretti."

Abdullah b. Mübarek rahmetullahi aleyh

.

96. Hasan Basrî Hazretleri ölümden korkan birine şöyle dedi:

"Arkanda servet bıraktığın için ölümden korkuyorsun, servetini önden gönderseydin korkmazdın."

.

97. "İlmi öğretmeyi, onu kabre götürmeye tercih ederim." 

Şehid Saîd b. Cübeyr rahmetullahi aleyh

.

98. İbnü'l-Münkedir bir gece namaz kılarken kendinden geçercesine ağlamaya başladı. Ev halkı onu teskin edemediği gibi onun neden ağladığını da öğrenemedi. Bunun üzerine dostu muhaddis ve zâhid Ebû Hâzim Seleme bin Dinar'a (v. 140/757) haber gönderdiler. Onun aynı soruyu sorması üzerine o da Kur'ân-ı Kerîm okurken: "Hiç hesaba katmadıkları şey Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır"' âyetine gelince kendine hâkim olamadığını söyledi. Bunun üzerine ikisi birden hıçkırıklarla ağlamaya başladılar.

.

99. "Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar."

Selahaddin Eyyûbî

...

100. "Bir şeyi hatırlamak sana Allah Teâlâ'yı unutturuyorsa, o şey hayırsızdır."

Abdulkâdir Geylânî Hazretleri

.

101. “En temiz, en güzel şey ruhtur; zira ruhun çıktığı şey mutlaka kokar.”

Ebû Kilâbe rahmetullahi aleyh

.

102. “İnsan şükrettiği müddetçe dünya ona zarar vermez.”

Ebû Kılâbe rahmetullahi aleyh

.

103. “Bir kimseye sünnetten söz ettiğin zaman, ‘Sen onu bırak da bize Kuran’dan haber ver!’ diyorsa, anla ki o doğru yoldan sapmış biridir.”

Ebû Kılâbe rahmetullahi aleyh

. .

104. “Ahireti kazanmaya çalışanlar dünyayı, dünya menfaati peşinde koşanlar ahireti kaybederler. Ebedi olanı elde etmek için fani olanı gözden çıkarmaya bakın.”

Amr İbni Mürre rahmetullahi aleyh

.

105. “Eğer bu makamda Muhammed Mustafa’nın şeriatından başka bir şey görecek olsam derhal gerisin geri dönerim. Çünkü ben başkomutanı Hz. Muhammed (s.a.s) olmayan bir kervanda bulunmam."

Ebu'l- Hasan el- Harakânî rahmetullahi aleyh
.
.
106. "Bir mümini incitmeden sabahtan akşama varan kimse, o gün akşama kadar peygamber (s.a.v.) ile yaşamış olur. Eğer mümini incitirse Allah onun o günkü ibadetini kabul etmez."
Ebu'l-Hasan el-Harakânî rahmetullahi aleyh 
 
.
107. "Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşmak zorlaşır."

Farabi

.

108. "Çaba ancak acı vermeye başladığında çabadır."

J. Ortega Gasset

.

109. "Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günüdür."

Çin Atasözü

.

110. "Kişi dilini muhafaza etmedikçe imanı kemale ermez!"

İMAM MALİK (rahmetullahi aleyh)

.

111. "Eğer bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa orada güneş batıyor demektir."

Çin Atasözü

.

112.  Tutmaz olur tutan eller

        Çürür şu söyleyen diller

        Sevip kazandığın mallar 

        Varislere kalır bir gün

        Yunus Emre

.

113.  "Dil tencerenin kapağına benzer. Açıldı mı, içinde ne var anlarsın."

Mevlana

.

114. "İnsanın gözü neyi görürse , değeri o kadardır"

Mevlana

.

115. "Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz."

Fatih Sultan Mehmet

.

116. "Yüzün renginde, gönül halinden bir nişan vardır."

Mevlana

.

117. "İki şey ruhumuzu karartır: Konuşacağımız yerde susmak, susmamız gereken yerde konuşmak."

Sadi Şirazi

.

118. "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir."

Mevlana

.

119. "Anlamak bilmek, bilmek affetmektir."

Mevlana

.

120. "Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir; bütün bilinmeyenler, fethedilmeyenler, görünmeyenler, ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır."

Şeyh Edebali

.

121. "İki şey mühimdir: Birincisi, okyanus kadar bol HAYSİYET, ikincisi elif gibi dimdik bir ŞAHSİYET."

Mevlânâ

.

122. "Kaplumbağaya dikkat et, ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor."

Jomes B. Conant

.

123. "Fırsat ara, güven arama. Limandaki bir tekne de güvendedir ama bir süre sonra altı çürümeye başlar."

H. Jockson Brown

.

124. "Ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın."

Mevlana

.

125. "Akıl susunca düşünce durur, düşünce durunca hareket durur, hareketsizlik çürümenin eşiğidir."

Gazali

.

126. "Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır."

Konfüçyüs

.

127. "Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile."

.

.

128. "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

Çin atasözü

.

129. "Görev büyük şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır."

Dr. A. Carrel

.

130. "Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı"

Mevlana

.

131. "Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sivrisinekle yatağa hiç girmemişsiniz demektir."

Anita Roddick

.

132. "Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol"

Mevlana

.

133. "İnsanın gözü neyi görürse değeri o kadardır." 

Mevlana

.

134. "Kişinin haysiyeti dilinin altında gizlidir."

Hz. Ali (r. anh)

.

135. "Yüzün renginde gönül halinden bir nişan vardır."

Mevlana

.

136. "İnsanlara anladıkları kadar söyleyin."

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)

.

137. "Maşrapamız küçük ise deryayı suçlamaya hakkımız olmaz." 

Mevlana

.

138. "Cahil kimsenin yanında kitap gibi sesiz ol."

Mevlana

.

139. "Bir adamın sual sormasından onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır." 

Hz. Ömer (r. anh)

.

140. "Bir şeyi ayıplayan, o şey ile imtihan edilir."

Hz. Ali (r. anh)

.

141. "Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltiniz." 

Hz. Ömer (r. anh)

.

142. "Kusuru kendisine söylenmeyen insan, ayıbını hüner sanır."

Sadi-i Şirazi

.

143. "Çocuklarınıza sütle birlikte Kur'an'dan öğütler de verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açları da büyüsün."

Ömer Muhtar   

.

144. "Aziz kardeşim; sakın kimseyi hakir ve hor görme. Sakın kimseyle istihza etme. Bu gibi hallere ne alış, ne de çoluk çocuğunu alıştır. Çünkü alışılan şeyleri terk etmek kadar zor bir şey yoktur.

Mehmet Zahit Kotku

.

145. "Siyaseti önemsemeyen müslümanları, müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir."

Necmeddin Erbakan

.

146. "Kim için öldüyseniz, ödülünüzü ondan bekleyin."

Seyyid Kutub

.

147. "İslam, sadece bir köşeye çekilip dindarlık yapmak değil, hayatı mü'min bir üslupla yaşama sanatıdır."

Mahmud Esad Coşan.

.

148. "Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir."

Necmeddin Erbakan

.

149. "Batılılardan nefret ediyorum, Amerika' dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan müslümanlardan nefret ediyorum."

Seyyid Kutub

.

150. "Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lugatınızdan çıkarın."

Malcolm X

151. "Oğlum! Alimlerin sohbetine devam et. Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuru ile de müminlerin kalbini aydınlatır."

Hz. Lokman aleyhisselam

.

152. "Alimler, Muhammed aleyhiselam'ın ümmetine anne babalarından daha merhametlidirler. Çünkü anne babaları onları dünya ateşinden, alimler ise ahiret ateşinden korurlar."

Yahya b. Muâz rahmetullahi aleyh

.

153. "Bilmeyene öğret, bilenden öğren. Bildiğini korumuş, bilmediğini öğrenmiş olursun."

İmam Gazâlî rahmetullahi aleyh

.

154. "On altı senedir doyasıya yemek yemedim. Çünkü doyasıya yemek vücuda ağırlık verir, kalbi katılaştırır, zekayı kaybettirir, uykuyu çeker ve sahibini ibadetten alıkoyar."

İmam Şafii rahmetullahi aleyh

.

155. "Bilgini isyan ile kirletme. Sonra bilginler ilminin aydnlığıyla yollarına devam ederken, sen isyanın karanlığı içinde kaybolur gidersin."

imam Şafii rahmetullahi aleyh

.

156. "Üç kişiye acırım; Bir kavmin lideri iken küçük düşene, zengin iken fakir olana ve dünyanın elinde oyuncak olan alime."

Fudayl b. Iyâz rahmetullahi aleyh

.

157. "Başaracağım diyen de başaramayacağım diyen de sonunda haklı çıkar."

.

158. "Yaşamak, af dilemek ve hizmet etmek için verilmiş bir mühlettir."

Rahmi ERAY

.

159. "İnsanın lisanı kalbinin tercümanıdır"

Ahmet Cevdet Paşa

157. İmam Ahmed b. Hanbel hazretlerine, insan ne zaman rahata erer, diye sorulduğunda yüce imam şu cevabı verdi:

"Cennete ilk adımını attığında..."

.

158. "Yemekle dolu midede hikmet durmaz ."

Zünnûn el Mısrî (r.aleyh)

159. "Dünya nedir? Ne kumaş, ne kadın ne de paradır. Dünya insanı Allah'tan alıkoyan her şeydir."

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

...

fgg

..111..

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.