• Çocukları Çok Severdi

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • O'nu (s.a.s) Nerede Aramalı?

  Prof. Dr. Soner DUMAN

 • Cihad: Çatışma’dan Çatı’ya, Niza’dan Nizam’a

  Özkan ÖZTÜRK

 • Vahyi Anlama Çabası

  Melike Demir SİVRİ

 • Cemaat Olmak, Ama Nasıl?

  Ahmet TÜRKBEN

Siyeri Nebi Dersleri

Onlar Bizim Kahramanlarımız

Onlar Allah ve Rasûlü’nün razı olduğu, imanlarını amelleriyle ispatlamış, imanın hakikatine ermiş yüce insanlar. Onlar bizim önderlerimiz. Bize İslam’ı ulaştıran, imanımıza vesile olan, bizi cennete taşımak için dünyalarından vazgeçmiş fedakârlık tabloları.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resûlullah'a (sas) gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resûlü (sav) de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı, onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resûlü, "O hâlde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha lâyıktır.'' buyurdu.

(Nesâî, Menâsıku'l-hac, 7)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Allah Teâla’ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki, geçiminizi temin eden az bir şey, sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki, doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez; günah ise asla unutulmaz.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

tümü

Peygamberler Tarihi

Bıçağın Kesmediği Kurbanlık: Hz. İsmail (a.s)

Kendileri en güzel örnek olan Hz. İbrahim ve beraberindekilerin yaşayarak bizlere gösterdikleri Allah’a kulluktu. Allah’ın dostları en ağır sınavlardan geçiyordu. Babası, İsmail’e yaklaştı ve şöyle dedi: “Ey yavrucuğum, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Buna ne dersin?” Hz. İbrahim (a.s)’e teslimiyet abidesi halim bir oğul verilmişti. Babasına: “Ey babacığım, ne emrolunuyorsan yap! Sen, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın” dedi.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh’den:

Vedâ haccında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana:

“Halkı sustur da dinlesinler” dedikten sonra şöyle buyurdu:

“Benden sonra, birbirinin boynunu vuran kâfirlere benzemeyin”

(Buhârî, İlim 43, Megâzî 77, Diyât 2, Edâhî 5.)

tümü

Salât u Selamlar

Kalplerin Tabibine

"Ey Allah'ım! Kalplerin tabîbi ve devası, vücutların şifası, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam eyle."

tamamı / diğer salâtlar

Şiirler O'nu Anlatır

Alemlere Rahmet

Siyer i Nebi Dergisi