rihan's blog

Mücadele Sûresi

1- Allah'a ve Resûlüne karşı çıkanlar, tıpkı daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanıp kahrolacaklar. Çünkü Biz apaçık âyetlerimizi indirmiş bulunuyoruz. Onları inkar edenler için hor ve hakir edici bir azap vardır. Allah onların hepsini dirilttigi gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Çünkü onlar kendi yaptıklarını unutsa da Allah bunları bir bir kaydetmiştir. Zaten Allah her seye şahittir.

Turkish

Zâhir Ibn Haram

Zâhir b. Haram était un homme pauvre et solitaire qui vivait en dehors de la ville, au milieu du désert. Pour certains, il ne valait rien si ce n'est un misérable homme à cause de son physique. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'aimait pas rencontrer les gens. Car malheureusement ces derniers aimaient bien le bafouer.
Turkish

Islam Brotherhood

slam community is a community of brothers which its borders is drawn by Islam belief. To this community and brotherhood, nothing but belief, for instance, neither race, nor colour, nor geography can draw borders. The only precondition of Islam brotherhood is to say “'lā ilāha illā -llāh, muḥammadur rasūlu –llāh.”.
Turkish

Şahsiyetsiz Olma!

Aslında insanları şahsiyetlerinin olgunlaşıp olgunlaşmaması bakımından ikiye ayırabiliriz: "Lokomotif karakterli kişiler" ve "vagon karakterli kişiler". Lokomotif karakterli kişiler asla başkasının vagonu olmazlar, başkasının güdümüne girmezler. Onlar, ille de peşlerine vagon takma uğraşında da değillerdir.
Turkish

Kur'ân Okumalı

Kur'ân-ı Kerîm; bütün insanlara bir bildiri, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber, onlar için bir rahmet, inançlarını pekiştirmek için indirilen bir kitap, Allah’tan korkanlara bir öğüt, bir uyarı, kalplerdeki hastalıklara bir şifâ ve bir müjdedir. Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, Allah’ın yoluna çıkaracak olan kitaptır.
Turkish

Hadîd Sûresi

1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız O'dur. Göklerin ve yerin sahibi sadece O'dur. O diriltir ve öldürür. O her şeye kâdirdir. Evvel de O'dur, Ahir de. Zâhir de O'dur, Bâtın da. O her şeyi hakkıyla bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerine kurulan O'dur. O, yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, göğe yükseleni de bilir.

Turkish

Sözüne Sadıktı

O sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah b. Ömer radıyallahu anh’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyordu: "Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar kişi için Kıyâmet gününde bir bayrak dikilir, "Bu adam, falan oğlu falandır, gadretmiştir” diye ilan edilir."
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - rihan's blog