rihan's blog

Kabir Nimet ve Azabı ile Allah’ın Adaleti

Kabir nimet ve azabıyla ilgili âyetleri kendi görüşlerine göre yorumlayan; bu konudaki birçok hadisi de ya görmezden gelen veya uydurma kabul eden bazı kimseler, insanların mahşerde hesaba çekilmelerinden önce kabirde nimete erdirilmelerinin veya azaba uğratılmalarının Allah’ın adaletine ters olacağını iddia ediyorlar (!) Bu konudaki hakikât nedir?
Turkish

Hayatınızın En Büyük Gerçeğini Hiç Düşündünüz Mü?

Hayatının en önemli gerçeğini hiç düşündün mü? Hani şu varlığını borçlu olduğun gerçeği. Her ne kadar kimi insanlar bu apaçık gerçeği kabul etmeseler ya da onu bile bile görmezden gelseler de bu gerçek ortadan kalkmaz ve öneminden bir şey kaybetmez. Çünkü bir şeyin önemi, onun sayesinde elde edilecek faydaya veya onunla emin olunacak zarara göre ölçülür.
Turkish

Hz. Peygamber (s.a.s)'in Yüksek Ahlâkı

Sevgili Peygamberimiz, çocukluğundan itibaren en üstün ahlâki duygulara sahipti. Gerek çocukluk, gerekse gençlik yılları akranlarından çok farklı geçti. Kötülüklerin her çeşidinin son derece yaygın olduğu bir toplumda, Cenab-ı Hak, son peygamber olarak görevlendireceği Hz. Muhammed'i çocukluğundan itibaren Cahiliyenin bütün kötülüklerinden korumuştu
Turkish

Vâkıa Sûresi

1- Bir de Ashâb-ı Şimal var ki, ne kadar bedbahttır onlar!  İliklere işleyen kavurucu bir ateş ve son derece kaynar bir su içindedirler. Kapkara bir dumanın gölgesindedirler. Bir gölge ki ne serinlik verir, ne bir hayrı dokunur. Çünkü onlar evvelce varlık içinde şımarmışlardı. O büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp de toprak olduktan ve kemik yığınına dönüştükten sonra tekrar mı diriltilecekmişiz?

Turkish

Pages

Subscribe to RSS - rihan's blog