rihan's blog

İmam-ı Gazâli’den Hak Yolcusuna Altın Nasihatler

"Eski bir talebesinin kendisine yazdığı bir mektupta hakiki ilimle ilgili nasihat istemesi üzerine, “Ey oğul” diye hitap ettiği talebesine cevap olarak bu küçük çaplı eseri kaleme almıştır. İçeriğinde ilim, ahlâk ve ibadete dair bilgiler verilmiş; tahsil etmesi gereken ilimler, takip etmesi gereken yollar ve uzak durması gereken ameller açıklanmıştır." S.N. Elif Alsaran derledi.
Turkish

Efendimiz Aleyhisselâma Muhammed Bahaeddin Nakşibendî rahmetullahi aleyh'in Salâtı

"Allah’ım! Peygamberlerin kandili, evliyânın nûru, asfiyânın kameri insanların ve cinlerin güneşi, doğu ve batının ışığı olan Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât etmeni istiyoruz. Onlara çokça selam olsun." Nebhânî, Saâdetü’d-dâreyn fi’s-salât ala seyyidi’l-kevneyn, 262.
Turkish

Çürümüş Kemikleri Kim Diriltecek?

“İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakıyorsun ki, apaçık bir düşman kesilmiş. Kendi yaradılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: ‘Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek.’ Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.
Turkish

Siyeri Yeniden Okumak

“Yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz, çok yakından tanıdığımız ve her şeyini bildiğimiz bir yakınımızla ilgili malumatı terazinin bir kefesine, Rasûlullah Efendimiz’le ilgili zihnimizde bulunan malumatı da terazinin diğer kefesine koysak, acaba hangisi ağır basardı?”
Turkish

İlk Muhacir

Ebû Seleme yaşlı gözlerle hanımı ve yavrusunun ardından baktı. Eşi ve çocuğu elinden alınmış, çölün bir kenarında yapayalnız kalmıştı. Derin bir hüzün ve acı içindeydi. Sonra döndü ve Allah diyerek Yesrib’e, hicret yurduna doğru yürümeye başladı. O, hicretin ilk yolcusu, muhacirlerin ilki olmuştu.
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - rihan's blog