rihan's blog

Ölümle ilgili

Kardeşim İsmail dünya hayatına veda ettiğinde ben altı yaşında idim. Konu ondan açılınca babam hiç konuşmaz, sessizce odadan çıkardı. Annem birkaç yıl önce sadece şunu dedi: “Kırk yıldır gözümün önünden bir an olsun gitmedi.” En yakınımız bile olsa, iç âleminde neler yaşıyor, elbette bilemeyiz.
Turkish

Yüreğinde Ne Taşıyorsun?

Arnavut taşlı yolu kim bilir kaçıncı kez adımlıyordu. Esen rüzgârın yüzünü okşayışı pek de hoşuna gidiyordu. Hafifçe üşümenin güzelliği ile ellerini cebine sokarken mantosuna biraz daha sokuldu. Bu mevsimde İstanbul… Ne kadar da güzeldi… Evlere takıldı gözleri… Her birinde farklı bir hayat, farklı bir hikâye yaşanıyordu mutlaka.
Turkish

Tövbe Etmeli

Yüce Rabbimiz iyiliklere kat kat fazlasıyla sevap vereceğini vaad etmiştir. Bazen bir iyiliğe on misli ödül vereceğini söylemiş, bazen on mislinden yedi yüz misline kadar, hatta daha fazla sevap vereceğini ifade buyurmuştur. Bu rahmet ölçüsü, samimi bir tövbenin dağlar kadar günahı bile eritip yok edebileceğini göstermektedir.
Turkish

Seyyid Ahmed Bedevî rahmetullâhi aleyh Hazretlerinin Salavâtı

Allah’ım! Kaynağı ilâhî nurun olan varlık ağacının (tohumu), sonsuz merhametinle kullarına ihsan buyurduğun hilkât nurunun ilk parıltısı, yaratılış ve ahlâk bakımından insanların en üstünü, cismânî bedene bürünmüş ruhların en şereflisi, Rabbânî sırların madeni, seçilmiş kullara ait ilim hazinelerinin (koruyucusu), yaratmaya başladığında mahlûkâtında tecelli eden nurunun, eşsiz güzelliğin ve en yüce rütbenin ilk ve aslî sahibi, Onun nurundan zuhur edip Onun nuruna intikal eden bütün peygamberlerin (kıyamet günü) sancağı altında toplanacakları (önderi) Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm eyle!
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - rihan's blog