Add new comment

Kuş Sütü Yazılar

- İslam âlemi, asrımızda önceleri olduğu gibi bayraktarlarını vazifesi başında görmek istiyor.  18.12.2013

- Avrupa ve Amerika’ya, hatta bütün şark dünyasına Kur’an’ın nuraniyetini aksettirmek için münevverlerimiz ne bekliyorlar… 18.12.2013

- Ümmet, istikbali için Batı’ya bağlı felsefî cereyanlara tabi olamaz. 18.12.2013

-  Siyaset zor meslek…Kardeş kardeşe düşman oluyor, hased ediyor, kin besliyor, acımıyor. 19.12.2013

- Kimse kimsenin jandarması değildir. Rai, raiyesini görecek, gözetecek, koruyacaktır.

-Kimsenin günahına, kusuruna şahit olmak istemem. 19.12.2013

- Zavallı insanlık Frenklerin felsefesi ile aşılanarak huzurlu, saadetli, nurlu geleceği olan medeniyetten uzak kalmış.Devamlı nefsine mahkûm olup kanunlar çıkararak fıtratını bulmaya çalışıyor. Maalesef gittikçe daha çok batağa gömülüyor. 19.12.2013

- Hoşgörü sahibi olmak, hoş ve güzel insanların nefislerine karşı bir başarısıdır. İyi ki böyle kahramanlar hâlen var. 07/08/2007

- Saadetin sermayesi ALLAH’A iman, Habibullah’a ittibadan (sünnetiyle yaşamaktan) ibarettir.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.