Add new comment

Sorularla Hz. Âişe (r.anha)

Mutlu BİNİCİ – Rihan KIVLIĞ - 

 

1) Bekir b. Kuhâfe, Sıddîk lakabıyla tanındığı için kendisine Sıddık’ın kızı anlamında “bintü’s-Sıddîk” denilen, Efendimiz’in  (s.a.v) sevgili hanımı kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

2) Hz. Âişe validemiz nerede doğmuştur?

Cevap: Mekke

 

3) Hz. Âişe validemizin annesi kimdir?

Cevap: Ümmü Rumân bint Âmir b. Umeyr

 

4) Hz. Peygamber (s.a.s) ile Hz. Ebu Bekir (r.a)  Sevr mağarasında bulundukları sırada Mekke’den aldığı haberlerle hergün bu mağaraya gelip onları bilgilendirerek habercilik vazifesi gören, Hz. Âişe (r.anha) validemizin erkek kardeşi kimdir?

Cevap: Abdullah bin Ebî Bekir (r.a)

 

5) Hz. Âişe’nin (r.anha) katıldığı gazveler hangileridir?

Cevap: Uhud, Hendek, Benî Mustalik gazveleri, Hudeybiye musahalası

 

6) İfk hadisesi hangi savaşın dönüşünde yaşanmıştır?

Cevap: Benî Mustalik Gazvesi

 

7) Benî Mustalik Gazvesi dönüşü ordunun gerisinde kalan Hz. Âişe (r.anha) validemizi  görüp orduya yetiştiren, ordunun artçısı olarak da bilinen sahabi kimdir?

Cevap: Safvân bin Muattal(r.a)

 

8) Hz. Âişe (r.anha) annemizin Safvân b. Muattal’la birlikte orduya yetişmesini iftira konusu yapan münafık kimdir?

Cevap: Abdullah b. Übey b. Selul

 

9) Benî Mustalik Gazvesi sonrası rahatsızlanan Hz. Aişe (r.anha) kendisine iftira edildiğini uzun bir süre  sonra  öğrendi. Hz. Peygamber’den (s.a.s) izin alıp babasının evine giden Hz.Âişe (r.anha) üzüntüsünden günlerce ağlayıp ızdırap çekti. Hz. Aişe’nin (r.anha) hüznüne  son veren, yapılan dedikoduların tamamen asılsız olduğunu ve Hz. Âişe’ye (r.anha) iftira edildiğini bildiren ayetler  hangileridir?

Cevap: Nur Sûresi 11-21 ayetler

 

10) Hz. Âişe (r.anha) katıldığı bir  seferde  kardeşi Esma’dan  ödünç aldığı gerdanlığı  kaybetmiş, Hz. Peygamber (s.a.s) de gerdanlığın aranması için bazı kimseler göndermişti. Susuz bir yerde bulunan Müslümanlar sabah namazı vakti yaklaştığında çok zor durumda kaldılar. Müslümanların bu durumu üzerine inen ve onları çok sevindiren ayeti kerime hangisidir?

Cevap: Teyyemmüm âyeti (Maide/6)

 

11) Hz. Peygamber’in (s.a.v) son günlerini odasında geçirdiği ve  mübarek başı kucağında olduğu halde vefat ettiği  bahtiyar eşi kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

12) Benî Mustalik gazvesi dönüşü yaşanan ve Müslümanları çok üzen, Hz. Âişe’ye iftira edilmesi hadisesine ne ad verilir ?

Cevap: İfk Hadisesi

 

13) Gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgulaşmasını Peygamber evinde tamamlayan Hz. Âişe (r.anha) validemizin çocuğu olmadı. Araplar’da anne-babaların büyük erkek çocuğun adını künye olarak almaları âdeti sebebiyle bir künyesi olmadığına üzüldüğünü  söyleyen Hz. Âişe validemiz, Hz. Peygamber tarafından hangi yeğeninin ismiyle künyelenmiştir?

Cevap: Abdullah b. Zübeyr (r.a)

 

14) Peygamberimiz (asm) ve Hz. Ebu Bekir’in(r.a) hicreti sırasında kendilerine azık hazırlayan, azığı bağlamak için ip bulamadığında kuşağını ikiye bölerek torbanın ağzını kapatan, bu durumdan memnun kalan Hz. Peygamber’in (s.a.s)  “ Allah (c.c) bu kuşağın karşılığında cennette sana iki kuşak versin” diye iltifat etmesi üzerine “Zâtu’n-nitâkeyn” lakabını alan, Hz.Âişe’nin (r.anha) kız kardeşi kimdir?

Cevap:  Esma binti Ebî Bekr (r.anha)

 

15) Hz. Âişe’yi (r.anha) çok seven Hz. Peygamber (s.a.s), ona ne diye hitab ederdi?

Cevap:  Âişe, Uveyş, Âiş

 

16) Beyaz tenli olması hasebiyle, Hz. Peygamber (s.a.s) Hz. Âişe validemize hangi lakabı vermiştir?

Cevap: Hümeyrâ

 

17) Hz. Hatice’nin(r.anha) vefatından sonra Hz. Peygamber’e (s.a.s) neden evlenmediğini soran ve  Ebû Bekir es’Sıddık’ın (r.a) kızı  Âişe (r.anha) ile evlenmesini  teklif eden hanım sahabi kimdir?

Cevap: Havle binti Hakîm

 

18) Hz. Ali’nin (r.a)bir hadis rivayetinde “Rasûlullah’ın (s.a.v) sevgilisi” dediği, tabiinden Mesrûk’un ise kendisinden rivayet ettiği hadislerin senedinde "Allah’ın (c.c) Sevgilisi’nin sevgilisi, semadan inen âyetle temize çıkan" ifadesini  kullandığı sevgili annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

19) Hücre-i saadetinde medfun olan Hz. Peygamber’in (s.a.s) yanına defnedilmek üzere Hz. Âişe’den izin alan ve vefat ettiklerinde Hz. Peygamber’in yanına defolunma şerefine nail olan sahabiler kimlerdir?

Cevap: Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer (r.anhuma)

 

20) Sahabîlerin Hz. Peygamber’e (s.a.s) sunacakları hediyeleri onunla bulunduğu günlerde takdim ettiği, hanımları arasında  Hz. Peygamber’i (s.a.s) en çok kıskanan, sevgisini kazanmak için en çok gayret sarf eden annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

21) Hem  Hz. Peygamber’in (s.a.s) diğer hanımlarından, hem de Ebu Hureyre, Abdullah b. Ömer ve Enes bin Malik dışındaki bütün sahabilerden daha fazla hadis rivayet etmiş olan  annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

22) Hz. Peygamber’in (s.a.s) eşi olması yanında, başka hangi hadiselerden ötürü Hz. Âişe (r.anha) hakkında ayet inmiştir?

Cevap: İfk (Nur/11), Tahyir (ahzab/28)

 

23) Hz. Peygamber’in (s.a.s), hanımları içinde yalnızca onunla birlikte bulunduğunda kendisine vahiy geldiğini buyurduğu annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

24) Hz. Osman’ın (r.a) şehit edildiği sırada hac vazifesi için Mekke’de bulunan Hz. Âişe (r.anha), hac dönüşü esnasında Hz. Osman’nın (r.a) diyetini  isteyen bazı Ümeyyeoğullarının ve Müslümanların ısrarı üzerine Medine yerine nereye gitmiştir?

Cevap: Basra

 

25) Hz. Âişe annemiz, Hz. Osman’ın şehadeti üzerine ümmeti içine düştüğü fitneden kurtarmak, Müslümanlar arasında kardeşlik ve huzuru sağlamak amacıyla Hucurât Sûresi 9. Âyetin hükmü gereğince harekete geçti. Hz. Âişe  ve Hz. Âli’nin (r.anhüma) tüm gayretlerine rağmen engel olunamayan ve pek çok müslümanın şehadetine sebep olan , Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir?

Cevap: Cemel Vak’ası

 

26) İctihad ve fetvaları dolayısı ile  fakih ve müctehid olarak kabul edilen ve Hz. Peygamber’in ashabı arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur yedi kişiden biri olan güzide annemiz kimdir?

Cevap: Hz.Âişe (r.anha)

 

27) Ebu Musa el-Eş’âri’nin “bizler müşkül bir mesele ile karşılaştığımızda gider …………’ye  sorardık” dediği, İmam Zührî’nin ise “ Eğer zamanının bütün alimlerinin ve Peygamberimizin diğer zevcelerinin ilmi bir araya toplansa …………’nın ilmi yine daha ağır basardı dediği annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

28) Hz. Âişe validemiz vasiyeti üzerine nereye defnedilmiştir?

Cevap: Cennetü’l-Baki’ (Medine)

 

29) Hz. Âişe validemiz (r.anha) hangi tarihte vefat etmiştir?

Cevap:  17 ramazan 58 (14 Temmuz 678)

 

30) Hz. Âişe annemizin cenaze namazını hangi sahabi kıldırmıştır?

Cevap: Ebû Hureyre (r.a)

 

31) Efendimiz (asm), Hz. Âişe  validemiz ile hangi tarihte evlenmiştir?

Cevap: Hicretin ikinci yılı Şevval ayında (Nisan 624)

 

32) Hz. Âişe (r.anha), Efendimiz’den (asm) kaç hadis rivayet etmiştir?

Cevap: 2210

 

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.