Peygamberimizin Duaları

Secdede Çok Dua Edin

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!”

Zikrin En Faziletlisi

“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.”

Ben, Kulumun Beni Düşündüğü Gibiyim

"Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım."

Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin

“Akşam ve sabah vakitlerinde Kulhüvallâhü ahad ile Muavvizeteyn sûrelerini üçer defa oku."

Dünyayı En Büyük Düşüncemiz Kılma!

"Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme.”

İtiraf Ediyorum

"Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla!"

İsm-i Âzam Duası

“Allahım! Senin Allah olduğuna, senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmadığına..."

İstihâre Duası

"Allahım! İlmine başvurarak senden iyilik isterim. Kudretine dayanarak senden güç isterim."

İtaatimizi Devamlı Kıl Rabbim!

"Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!”

Müslümanın Allah’tan İsteyeceği İlk Şeyler

"Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.”
Subscribe to RSS - Peygamberimizin Duaları