Peygamberlerin Duaları

Hz. Lut (a.s.)'ın duası

"Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar."

İbrahim (a.s.)'ın Duası

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!"

Yusuf (a.s)'ın Duası

"Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum!"

Şuayb (a.s.)'ın Duası

"Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca O'na dayandım ve ancak O'na döneceğim"

Musa (a.s)'ın Duası

“Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”

Zekeriyya (a.s)'ın Duası

“Ey Rabbim! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle, şüphesiz sen duayı işitensin!”

Süleyman (a.s)'ın Duası

"Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle"

Âdem (a.s) ve eşi Havvâ'nın Duası

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik,eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz."
Subscribe to RSS - Peygamberlerin Duaları