Peygamberlerin Duaları

Âdem (a.s) ve eşi Havvâ'nın Duası

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik,eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz."
Subscribe to RSS - Peygamberlerin Duaları