Dualar

Arefe Günü Yapılan Dua

“Duâların en hayırlısı, Arefe günü yapılan duâdır. Benim ve benden önceki tüm peygamberlerin söyledikleri sözlerin en hayırlısı şudur: Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. O, birdir ve O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”

Muhammed Esad Erbîlî'nin Duası

Cenâb-ı Hak nefsimizi daima zelil ve dertli, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle daima galip ve mesrur eylesin! Âmîn!

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi Hazretlerinin Duası

Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah'ıma, Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma kadar olan günahlarıma tövbe ya rabbi Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azraili karşıma güler yüzle çıkar ya rabbi