Güzel Bir Söz

1.  "İlim, ezberlenen şey değil, kişiye yarar sağlayan şeydir." 

İmam Şâfiî rahmetullahi aleyh

.

2. "Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın; çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin."

Hasan Basrî rahmetullahi aleyh

.

3. "Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver, toprak olup seni başüstünde taşıyan bulunur." 

Mevlânâ 

.

4.  "İnsan sevme hissini israf etmemeli, kim ne kadar sevilmeye layıksa onu o kadar sevmeli!"

 Necip Fazıl Kısakürek

.

5. "İnsanların en âcizi kardeş aramakta kusur edendir, bundan daha âcizi ise bulmuş olduğu kardeşi zai edendir."

Muhammed Fesih Kaya

.

6. "Yolları ayrı olanlar birlikte plan yapamazlar.” 

Konfüçyüs

.

7. "Bazı güzellikleri görmeye gözümüz yetmez. Gönül, işte bunun için vardır."

İbrahim Tenekeci 

.

8. "Dile kemik, zihne fren, insana insaf şarttır."

Gökhan Özcan

9. "Allah'a yemin ederim ki, senin asıl ömrün; doğduğun günden beri olan süre değil; Allah'ı tanıyıp bildiğin günden beri geçen süredir."

İbn Atâullah el-İskenderî
.

10. "Kendisiyle yüzleşmeye yüzü olmayanlar, başkalarının hatalarıyla oynar dururlar."

İbrahim Tenekeci

.

11. “Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.”

Hacı Bektaş-ı Veli

.

12. "Kaybettiklerimizi hatırladıkça, elimizde kalanlara daha sıkı sarılırız."

.

13. “Ulaşan ancak saygı ve edeple ulaştı; mahrum kalan da ancak saygı ve edebi terk ettiği için mahrum kaldı.”

Hacı Bektaş-ı Veli

.

14. "İnsanların kusurlarını bulmak için iz sürmek, kimseyi iyi bir yere götürmez."

*

15. “Başarmanın çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür.”

**

16. “Hayat bir nefestir, aldığın kadar

Hayat bir kafestir, kaldığın kadar

Hayat bir hevestir, daldığın kadar”

                                              Mevlana 

.

17. “Söylenen her sözün üstünde, içinden çıktığı kalbin kisvesi vardır.” 

İbn Atâullah el-iskenderî

.

18. "Eğer aşık isen yâre

 Sakın aldanma ağyâre

 Düş İbrahim gibi nâre

 Bu gülşende yanar olmaz”

                      Seyyid Nizam

.

19. "Belki de en büyük tevbe en küçük günaha karşı yapılandır. Günahın en küçüğünün dahi farkında olan bir idrak, büyüğünü zaten tevbesiz bırakmaz."

Gökhan Özcan

.

20. "Kendisiyle oturup iki çift lakırdı etmeden ölüp giden insanlar  var!"

Gökhan Özcan

.

21. "Velev ki söylenen dünyanın en isabetli sözü olsun, yanlış yerde söylendiğinde zulümdür."

Gökhan Özcan

22. "Kur'ân edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla ona bir düşünce  tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır."

Aliya İzzetbegoviç

 

23. Yaradanın iradesine teslimiyet, insanların ifadelerine karşı bağımsızlık  demektir.

Aliya İzzetbegoviç

 

24. "İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür durur."

İbn Haldûn

 

25. "Bir eylemin ahlâklı olduğunu  bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlâklı olduğunu bilmeden ahlâklı davranan kişiden daha üstündür."

Farabi

 

26. "Hiçbir şey kendiliğinden  yok olmaz, böyle  olsaydı  var olmazdı."

Farabi

 

27. "Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz."

Farabi

 

28. "Yeme-içme orucu tutmak kolay; fakat kibir, hased, nefret , öfke ve şiddet orucu tutmak çok zor."

Dücâne Cündioğlu

 

29. "İnsan niçin bunalıyor? Gerçekte malik olmadığı  bir şeye mülkiyet iddiasında bulunduğu için..."

Dücâne Cündioğlu

 

30. "Dindarlarla karşıtları  arasındaki çelişkinin  sonuçları dramatik ama dindarlar ile dindarlar arasındaki çelişkinin sonuçları daima trajiktir."

Dücâne Cündioğlu

 

31. "Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır .

       Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır."

Mehmet Akif  Ersoy

 

32. "En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır."

Malcolm X

 

33. "Birini ayıplamakta  acele etme, senin seçtiğin yoldan geçmemiş, senin kadar hızlı  düşünememiş olabilir. Unutma ki sende şu anda bildiklerinden bihaberdin."

Malcolm X

 

34. "Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter."

Malcolm X

 

35. "İmkanlarımız aynı zamanda imtihanlarımızdır."

İbrahim Tenekeci

 

36. "Âşık’a ta’n etmek olmaz müpteladır neylesin 

        Âdeme mihr-ü muhabbet bir beladır neylesin."

Nefi

 

37. "Öğrenilmiş hakikatlerin hakikat olup olmadığından kuşku duymaktır irfan."

Dücâne Cündioğlu

 

38. "İyilik demek; kötülük yapmamak değil, kötülük cevheri taşımamaktadır."

Sabahattin Ali

 

39. "Mağluplar galipleri taklit eder."

İbn Haldun

 

40. "Sadaka verirken nefsi ayaklar altına almalı. Maksat plaket değil, Allah rızası olmalı."

İhsan Şenocak

.

41. "İslam, devletlerin büyük bütçeler ile yapamadığını bir âyetle yapar. Bir âyet milleti ayağa kaldırır, kardeş yapar, bir ümmeti teskin eder."

İhsan Şenocak

.

42. "Cennet bu; bazen şehadete kilitlidir, bazen infaka bazen de doğan kızlarımıza..."

Nureddin Yıldız

.

43. "Birbirimizi şikayet ederek değil, birbirimizi idare ederek ancak Allah’ın rızasını kazanabiliriz."

Nureddin Yıldız

..

44. "İslâmı öyle yaşa ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun."

Mehmet Akif ERSOY

.

45. “İster mermi kullansın ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı, kuklayı değil kuklacıyı vurmalı”

Malcolm X

.

46.  “En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır.”

Malcolm X

.

47. “Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar.”

.

.

48. “İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.”

.

.

49. “En uzun yolculuklara bile küçük bir adımla başlanır.”

.

.

50. “Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı.”

Hz. İsa

.

51. “Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır.”

Cemil Meriç

.

52. “Ne mutlu merhametli  olanlara, çünkü ancak onlara merhamet edilecektir.”

Hz. İsa

.

53. “İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.”

.

.

54. “Önemli olan, bir adamın inancı hakkında neler söylediği değil, aksine bu inancın o adamı ne yaptığı, ne hale getirdiğidir.”

Roger Garaudy

.

55. “İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.”

.

56. “Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar."

Mevlânâ

.

57. “Bir neslin kaderini, bir önceki nesil tayin eder.” 

Konfüçyüs

.

58. “Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."

Mevlânâ

.

59. “Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.”

Albert Camus

.

60. “Tuhaf şey! Yabancılar girmesin diye evlerinin kapılarını  kilitliyorlar, sonra da televizyonlarını açıyorlar.”

.

61. “Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder.”

İmam Gazali

.

62. “Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir.”

Bâyezid Bestâmi rahmetullahi aleyh

.

63. “Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.”

.

.

64. “Ancak Allah’a inandığım zaman yaşadığımı anladım.”

Tolstoy

.

65. “Bir insanın hazinesi neredeyse yüreği de oradadır.”

Hz İsa

.

66. "Dünya tuzlu su gibidir, içtikçe susatır.”

Beydaba

.

67. “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

Mevlânâ

.

68. "Ey bugün müslüman bulunan kimse! Eğer Hz. Ahmed'in  gayreti ve putları kırdırmak husûsundaki himmeti olmasaydı, sen de ecdâdın gibi putlara tapardın."

Mevlânâ


69. "En iyi insan, mutluluğu başkalarının mutluluğunda ve onların hidayetinde bulan kimsedir."

Hasan el-Benna

.

70. "Eğer muhabbetin sonunu Allah'a bağlayamadıysak boş konuşmuşuz demektir."

Abdulkadir Geylanî rahmetullahi aleyh

.

.

71. "Sen, toprak altında uyursun

 Ama Seninle indirilen ilâhî kelâm her şeye agâhtır.

Uyu ey padişah, uyu; uykun mübarek olsun!..

Biliriz ki, bedenin uyur ama nûrun göklere ağar."

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (k.s)

.

72. "En hayırlı ve en değerli amel sonuçlarıyla hem sahibinin, hem ailesinin ve hem de tüm insanlığın faydalandığı ameldir."

Hasan el-Benna

.

73. "Bir amelin değeri ve önemi ondan faydalananların sayısı oranında artar. İşte ben bu inançla öğretmen olmak istiyorum." 

Hasan el-Benna

.

74. "Bir kimse şehvet yüzünden günahkâr olmuşsa, onun bağışlanabileceğini ümit edebilirsin; ancak birisi kibir yüzünden günahkâr olmuşsa, onun âkıbetinden korkmalı­sın. Zira Hz. Âdem bir şeyi aşırı istemesi yüzünden günahkâr oldu, ama bağışlandı. Şeytan ise kibri yüzünden günahkâr oldu, ama Allah'ın ebedî lânetine uğradı."

Süfyân ibni Uyeyne rahmetullahi aleyh

.

75. "Biz ilmi dünya için öğrendik, ama ilim bize dünyaya değer vermemeyi öğretti."

Abdullah b. Mübârek rahmetullahi aleyh

.

76. Hasan Basrî Hazretleri ölümden korkan birine şöyle dedi:

"Arkanda servet bıraktığın için ölümden korkuyorsun, servetini önden gönderseydin korkmazdın."

.

77. "İlmi öğretmeyi, onu kabre götürmeye tercih ederim." 

Şehid Saîd b. Cübeyr rahmetullahi aleyh

.

78. İbnü'l-Münkedir bir gece namaz kılarken kendinden geçercesine ağlamaya başladı. Ev halkı onu teskin edemediği gibi onun neden ağladığını da öğrenemedi. Bunun üzerine dostu muhaddis ve zâhid Ebû Hâzim Seleme bin Dinar'a (v. 140/757) haber gönderdiler. Onun aynı soruyu sorması üzerine o da Kur'ân-ı Kerîm okurken: "Hiç hesaba katmadıkları şey Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır"' âyetine gelince kendine hâkim olamadığını söyledi. Bunun üzerine ikisi birden hıçkırıklarla ağlamaya başladılar.

.

79. "Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar."

Selahaddin Eyyûbî

...

80. "Bir şeyi hatırlamak sana Allah Teâlâ'yı unutturuyorsa, o şey hayırsızdır."

Abdulkâdir Geylânî Hazretleri

.

81. “En temiz, en güzel şey ruhtur; zira ruhun çıktığı şey mutlaka kokar.”

Ebû Kilâbe rahmetullahi aleyh

.

82. “İnsan şükrettiği müddetçe dünya ona zarar vermez.”

Ebû Kılâbe rahmetullahi aleyh

.

83. “Bir kimseye sünnetten söz ettiğin zaman, ‘Sen onu bırak da bize Kur'ân’dan haber ver!’ diyorsa, anla ki o doğru yoldan sapmış biridir.”

Ebû Kılâbe rahmetullahi aleyh

. .

84. “Ahireti kazanmaya çalışanlar dünyayı, dünya menfaati peşinde koşanlar âhireti kaybederler. Ebedi olanı elde etmek için fâni olanı gözden çıkarmaya bakın.”

Amr İbni Mürre rahmetullahi aleyh

.

85. “Eğer bu makamda Muhammed Mustafa’nın şeriatından başka bir şey görecek olsam derhal gerisin geri dönerim. Çünkü ben başkomutanı Hz. Muhammed (s.a.s) olmayan bir kervanda bulunmam."

Ebu'l- Hasan el- Harakânî rahmetullahi aleyh
.
.
86. "Bir mümini incitmeden sabahtan akşama varan kimse, o gün akşama kadar Peygamber (s.a.v.) ile yaşamış olur. Eğer mümini incitirse Allah onun o günkü ibadetini kabul etmez."
Ebu'l-Hasan el-Harakânî rahmetullahi aleyh 
 
.
87. "Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşmak zorlaşır."

Farabi

.

88. "Çaba ancak acı vermeye başladığında çabadır."

J. Ortega Gasset

.

89. "Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günüdür."

Çin Atasözü

.

90. "Kişi dilini muhafaza etmedikçe imanı kemale ermez!"

İmam Mâlik rahmetullahi aleyh

.

91. "Eğer bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa orada güneş batıyor demektir."

Çin Atasözü

.

92.  Tutmaz olur tutan eller

        Çürür şu söyleyen diller

        Sevip kazandığın mallar 

        Varislere kalır bir gün

        Yunus Emre

.

93.  "Dil tencerenin kapağına benzer. Açıldı mı, içinde ne var anlarsın."

Mevlânâ

.

94. "İnsanın gözü neyi görürse , değeri o kadardır"

Mevlânâ

.

95. "Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz."

Fatih Sultan Mehmet

.

96. "Yüzün renginde, gönül halinden bir nişan vardır."

Mevlânâ

.

97. "İki şey ruhumuzu karartır: Konuşacağımız yerde susmak, susmamız gereken yerde konuşmak."

Sâdi Şirâzî

.

98. "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir."

Mevlânâ

.

99. "Anlamak bilmek, bilmek affetmektir."

Mevlânâ

.

100. "Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir; bütün bilinmeyenler, fethedilmeyenler, görünmeyenler, ancak sen faziletli ve ahlâklı olursan gün ışığına çıkacaktır."

Şeyh Edebâli

.

101. "İki şey mühimdir: Birincisi, okyanus kadar bol HAYSİYET, ikincisi elif gibi dimdik bir ŞAHSİYET."

Mevlânâ

.

102. "Kaplumbağaya dikkat et, ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor."

Jomes B. Conant

.

103. "Fırsat ara, güven arama. Limandaki bir tekne de güvendedir ama bir süre sonra altı çürümeye başlar."

H. Jockson Brown

.

104. "Ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın."

Mevlânâ

.

105. "Akıl susunca düşünce durur, düşünce durunca hareket durur, hareketsizlik çürümenin eşiğidir."

İmam Gazâli

.

106. "Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır."

Konfüçyüs

.

107. "Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile."

.

108. "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

Çin atasözü

.

109. "Görev büyük şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır."

Dr. A. Carrel

.

110. "Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı"

Mevlânâ

.

111. "Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sivrisinekle yatağa hiç girmemişsiniz demektir."

Anita Roddick

.

112. "Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol"

Mevlânâ

.

113. "İnsanın gözü neyi görürse değeri o kadardır." 

Mevlânâ

.

114. "Yüzün renginde gönül halinden bir nişan vardır."

Mevlânâ

.

115. "İnsanlara anladıkları kadar söyleyin."

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

.

116. "Maşrapamız küçük ise deryayı suçlamaya hakkımız olmaz." 

Mevlânâ

.

117. "Cahil kimsenin yanında kitap gibi sesiz ol."

Mevlânâ

.

118. "Kusuru kendisine söylenmeyen insan, ayıbını hüner sanır."

Sâdi  Şirâzî

.

119. "Çocuklarınıza sütle birlikte Kur'ân'dan öğütler de verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açları da büyüsün."

Ömer Muhtar   

.

120. "Aziz kardeşim; sakın kimseyi hakir ve hor görme. Sakın kimseyle istihzâ etme. Bu gibi hallere ne alış, ne de çoluk çocuğunu alıştır. Çünkü alışılan şeyleri terk etmek kadar zor bir şey yoktur.

Mehmet Zahit Kotku

.

121. "Siyaseti önemsemeyen müslümanları, müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir."

Necmeddin Erbakan

.

122. "Kim için öldüyseniz, ödülünüzü ondan bekleyin."

Seyyid Kutub

.

123. "İslâm, sadece bir köşeye çekilip dindarlık yapmak değil, hayatı mü'min bir üslupla yaşama sanatıdır."

Mahmud Esad Coşan.

.

124. "Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir."

Necmeddin Erbakan

.

125. "Batılılardan nefret ediyorum, Amerika' dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan müslümanlardan nefret ediyorum."

Seyyid Kutub

.

126. "Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lugatınızdan çıkarın."

Malcolm X

.

127. "Oğlum! Alimlerin sohbetine devam et. Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuru ile de müminlerin kalbini aydınlatır."

Hz. Lokman aleyhisselam

.

128. "Alimler, Muhammed aleyhisselâm'ın ümmetine anne babalarından daha merhametlidirler. Çünkü anne babaları onları dünya ateşinden, alimler ise âhiret ateşinden korurlar."

Yahya b. Muâz rahmetullahi aleyh

.

129. "Bilmeyene öğret, bilenden öğren. Bildiğini korumuş, bilmediğini öğrenmiş olursun."

İmam Gazâlî rahmetullahi aleyh

.

130. "On altı senedir doyasıya yemek yemedim. Çünkü doyasıya yemek vücuda ağırlık verir, kalbi katılaştırır, zekayı kaybettirir, uykuyu çeker ve sahibini ibadetten alıkoyar."

İmam Şâfiî rahmetullahi aleyh

.

131. "Bilgini isyan ile kirletme. Sonra bilginler ilminin aydnlığıyla yollarına devam ederken, sen isyanın karanlığı içinde kaybolur gidersin."

imam Şâfiî rahmetullahi aleyh

.

132. "Üç kişiye acırım; Bir kavmin lideri iken küçük düşene, zengin iken fakir olana ve dünyanın elinde oyuncak olan alime."

Fudayl b. Iyâz rahmetullahi aleyh

.

133. "Başaracağım diyen de başaramayacağım diyen de sonunda haklı çıkar."

.

134. "Yaşamak, af dilemek ve hizmet etmek için verilmiş bir mühlettir."

Rahmi ERAY

.

135. "İnsanın lisanı kalbinin tercümanıdır"

Ahmet Cevdet Paşa

.

136. İmam Ahmed b. Hanbel hazretlerine, insan ne zaman rahata erer, diye sorulduğunda yüce imam şu cevabı verdi:

"Cennete ilk adımını attığında..."

.

137. "Yemekle dolu midede hikmet durmaz ."

Zünnûn el Mısrî rahmetullahi aleyh

138. "Dünya nedir? Ne kumaş, ne kadın ne de paradır. Dünya insanı Allah'tan alıkoyan her şeydir."

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

.

139. Arkadaş arkadaşın iyiliğidir.

İbrahim Tenekeci

.

140. Yapmak için üç insanı bir araya zor getirirsiniz. Yıkmak için gönüllü birlikler oluşur.

İbrahim Tenekeci

.

141. Kimseyi ve hiçbir işi beğenmemek, ölçüyü değil de ölçüsüzlüğü ortaya koyar.

İbrahim Tenekeci

.

142. “Hz. Dâvûd aleyhisselâm Hakk'a (c.c.) yalvarıp dedi ki: İlâhî! Dünyada sultan denen kulların ve onların hazineleri var. Pekiyi, senin hazinen nerdedir? Ferman geldi: Ey Dâvûd! Benim hazinem, mü'min kullarımın gönülleridir.” (Dr. Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevî, sayfa 281)

İbrahim Tenekeci

143. Dünya yük, Allah büyük.

İbrahim Tenekeci

.

144. Düzgün ve dürüst bir insan olmamız da başkalarına iyiliktir. 

İbrahim Tenekeci

.

145. “Bütün hallerinde ilim, edep ve takvâ üzerine ol. Dünyaya ve onu sevenlere aldırış etme. Bedeninden çok gönlünü mamur et. Amelin halis, duan içten ve elbisen gösterişsiz olsun. Hakk'ı arayan kimseyi yoldaş edin." 

Abdulhâlik Gücdüvânî hazretleri

.

146. “Sana verilmeyen bir şeyden dolayı elem duyman ve üzülmen, bunun Allah'tan olduğunu bilmemenden ileri gelir."

İbn Atâullah İskenderî
.

147. “Başlangıçlar, nihayetlerin tecelli ettiği yerlerdir. Kimin bidayet ve başlangıcı Allah'la olursa, nihayeti de O'nunla, O'na doğru olur.”

İbn Atâullah İskenderî

.

148. "Er odur ki dünyada koya bir eser,

         Esersiz kişin yerinde yeller eser"

         Barbaros Hayreddin Paşa

.

149. “Her nefis ölümü tadacaktır. Ancak herkes ayrı ayrı tatlarla tadacaktır.”

Gönenli Mehmet Efendi

.

150. “Annesine iyi bakan, kalbini kırmayan, harpte şehit düşenlerin mertebesine erişir.”

Gönenli Mehmet Efendi

.

151. “Seni Allah’a yalvartan günahın, seni mağrur eden sevabından daha iyidir”

Abdülhayy Efendi

.

152. “Günde en az bir kişiye iyilik et, gönlünü al. Çünkü cennetin yolu, gönül almaktan geçer.”

Süleyman Hilmi Tunahan

.

153. “Tek vakit namazımı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih ederim.”

Abdülhakim Arvâsî

.

154. Namaz, namaz, namaz. Nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın.”

Abdülhakim Arvâsî

.

155. "Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helalliği nisbetindedir."

Süfyân-ı Sevrî rahmetullahi aleyh

.

156. "Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız."

Ahmet b. Hanbel rahmetullahi aleyh

157. "Bir kimse sadık bir arkadaştan mahrum kalırsa, bir hazineyi kaybetmiş demektir."

Ahmet b. Hanbel rahmetullahi aleyh

.

158. " Ağzına lüzumsuz bir lokma koydun mu, ağzından lüzumsuz bir söz çıkar. "

Ahmet Havârî rahmetullahi aleyh

.

159. "Allah'a yaklaştırmayan her nimet baş belasıdır."

Ebu Hâzim rahmetullahi aleyh

.

160. "Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapın."

Ömer b. Abdülaziz rahmetullahi aleyh

161. "Günahın küçüklüğüne bakma, kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğüne bak."

Veysel Karânî rahmetullahi aleyh

.

162. "İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allah'tan korkar halde olması gerekir."

İmam Mâlik rahmetullahi aleyh

163) Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir.

Konfüçyus

 164) ‘Hakikat’ ile ‘Adalet’ , insani arayışın iki sınır ufkudur ; birey ve toplum dairesinde birini ihmal eden insanlığını da ,insanlığı da imha eder.

İhsan Fazlıoğlu

164) Batılılaşmak bâtıllaşmaktır.

 İsmet Özel


165) İnsanın başkası olması kolay, kendi olması zordur; çünkü başkası olmak rol yapmayı, kendi olmak, tüm maskeleri atmayı gerektirir.

İhsan Fazlıoğlu

166) Umut tükenmez bir hazinedir. Yeter ki insan tükenmesin.

Yusuf Kaplan

167) Kişinin maneviyatını kör eden en tehlikeli tavır; Yanlışlarının meşruiyetini, doğrularını kullanarak sağlamaya çalışmasıdır.

İhsan Fazlıoğlu

168) Bizler duanın büyü, Musa’nın sihirbaz olmadığını fark edenler zümresindeyiz.

 İsmet Özel

169) Anlasınlar ki sevmek insafı, insaf merhameti, merhamet insanlığı getirir.

 Mustafa Kutlu

170) Bizim medeniyetimiz, bir kitap medeniyetidir. Okumak, yeryüzündeki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden biridir.

 İbrahim Kalın

171) İnsanların kusurlarını en çok dillendirip büyütenler, kendi yaşayışlarında o kusurları en çok işleyenlerdir.

 İbn Hazm

172) Bu dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir.

Goethe


173) Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin. Derdi olan insan okur.

Rasim Özdenören

174) Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin.

Tarkovski

175 )Küçük insanlar dengini; büyük insanlar kendini arar.

Yunus Emre


176) Güzel insan aramak ile insandaki güzelliği aramak arasında derin bir fark vardır.

Farid Farjad

177) Umudumuz acımızdan büyük olmalıdır.

Cahit Zarifoğlu


178) Hayatı sadece din ve dua ile değil, aynı zamanda çalıma ve bilimle tanzimetmek gerektiğine inanan kimse, o İslam’a aittir.

 Aliya İzzet Begoviç


179) Okumak üç türlüdür: Dilin okuması kıraat, Aklın okuması tefekkür, Kalbin okuması hayattır.

 İmam Gazali


180) Samimiyet, kalbimizle dilimizin bir olmasıdır.

İbrahim Tenekeci

181) Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz.

Sezai Karakoç

182) Kitap okumayan meydan okuyamaz.

Nuri Pakdil

183) Sloganımız Müslümanların İslamlaşması, hedefimiz inanmak ve mücadele!

Aliya İzzet Begoviç


184) Hayatımın erken dönemlerinde öğrendim ki eğer bir şey istiyorsan biraz gürültü yapman iyi olur.

Malcolm x


185). Çok fazla düşünüyor ama az hissediyoruz. Makineleşmeye değil insanlaşmaya muhtacız aslında. Zekaya değil iyilik ve anlayışa… Bu değerler olmadan hayat korkunç olur, her şeyimizi yitiririz.

Charlie Chaplin


186) Gülümsemek, yüzün zekatıdır.

Sezai Karakoç


187) Bize çağdışı diyorlar, doğrudur. Çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri.

Mehmet Akif Ersoy


188) Sanki rableriymiş gibi insanların günahlarına bakmayın. Bir kul gibi kendi günahlarınıza bakın.

İmam Malik rahmetullahi aleyh


189) Aydınlık yolu herkes bulur, mesele karanlık yolda ışık aramakta.

Necip Fazıl Kısakürek


190) Adalet devamlı olursa yapıcı olur, zulüm devamlı olursa yıkıcı olur.

İbn-i Haldun


191) Bugünün gerçekleri dünün hayalleri; Bugünün hayalleri yarının gerçekleridir.

 Hasan el Benna


192) İçimizdeki nefreti elektrik enerjisine dönüştürebilecek olsak, tüm dünyayı aydınlatabilirdik.

Nikola Tesla

193) Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir.

Cahit  Zarifoğlu

194) Kime kendi kıymetinden fazla değer verdiysem, mutlaka kendisine verdiğim değer miktarınca değerimi düşürmüştür.

İmam Şafii

195) Senden önce gelip geçenlerden ibret al, senden sonrakilere ibret olma.

Aristo 

196) Dinin tamamı ahlaktır. Ahlakta seni geçen, dinde de geçmiştir.

 İbn Kayyım el-Cevziyye


197) İnsan alışkanlıklarının çocuğudur.

İbn Haldun

198) İlim, ezber edilen değil, ezber edilenden temin edilen faydadır.

İmam Şafii

199) Kahrı en iyi hafifleten ne bağırmak ne de kızmadır. Aksine inceliktir.

 Unsi el-Hacc

200) Siz evlerinizde islam devleti kurun ki, Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın.

Hasan el Benna

201) Allah insanı iddiasından vurur.

İsmet Özel


202) Kuruntu derdin yarısı, sükunet devanın yarısı, sabır ise şifanın yarısıdır.

 İbni Sina


203) İslam’ı tatbik etmek ile adaleti tesis etmek aynı şeydir.

Mevdudi


204) Cebrail ile gelen vahye inanmayanlar, Azrail ile gelen ecele teslim olacaklardır.

Mehmet Akif Ersoy


205) Zamanı gelmiş bir fikri engelleyebilecek hiçbir güç yoktur.

Salih Mirzabeyoğlu

206) Bilinçli insan her an bir koşudadır.

Nuri Pakdil

207) Cihadı anlımızın çatına vurduk ve şehadeti koyduk her sabah duamızın başına.

Cahar Dudayev

208) Savaşa karşıyım ama haksızlığa karşı savaşmak karakterimdir.

Şamil Baseyev

209) Batının tanımlayıcı tek özelliği; ilkesizliktir.

Tahsin Görgün

210) Fikirlerin kanatları vardır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez.

İbn Rüşd  

211."Bizim medeniyetimizde üç konuda tatil câiz değildir: 

Akılda, ibadette, ilimde..."

İhsan Fazlıoğlu

212.“Bir milletin ıslahı, kötülerin imhasıyla değil, genç neslin eğitim ve terbiyesi ile mümkündür.”

Süleyman Hilmi Tunahan

213.Hayatımız tehlikede değil, tehlike hayatımızda. Bir yaşama biçimini tehlikeli olduğu halde güvenli olarak algılıyoruz bugün. Halbûki bu; tehlikeli, felâkete müncer olmak üzere yaşanan bir hayat.

İsmet ÖZEL

.

214. "Lisânı ağızda olanlara değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi.

Tebessümü simâsında olanlara değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi.

Aşkı tende sananlara değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi."

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

215. "Bir şeyi insanlar görür diye yapmamak riyâdır. Bir şeyi insanlar görsün diye yapmak şirktir. İhlâs ise Allah Teala'nın seni bu iki halden kurtarmasıdır"

Fudayl b. İyâz rahmetullahi aleyh

.

216. "Büyük bir ideal uğruna ayakta değilseniz, her darbe sizi yere serebilir."

Malcolm X

.

217. Ben, gerçeği arayan bir gezginim. İnsanlar arasında insanlığın anlamını arayan bir insanım. İslâm'ın tertemiz gölgesinde vatanı için saygınlık, özgürlük, istikrar ve güzel bir hayat isteyen bir vatandaşım. Ben, varlığının sırrını anlayan, her şeyden ilgisini kesip yalnız Allah'a yönelen biriyim ve şöyle sesleniyorum: Benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben, Müslümanlardanım. Ben buyum, peki sen kimsin?

Şehid Hasan el-Bennâ

Yazar: 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.