Çocuklar İçin Ev Medresesi

Anne babaların çocukları ile evde beraber olmaları, çocukların dini temellerini sağlam yerleştirmede fırsat olması gerekir. Her çocukla birebir eğitim için daha güzel fırsat bulunmayabilir. Müslümanlar olarak evlerimizde bulunmaya mecbur kaldığımız bu günlerde çocuklarımızın temel dini bilgilerini özellikle de neye nasıl inanacaklarını bizzat anneler veya babalar yerleştirebilirler. Bunun için aşağıdaki bilgileri, her gün bir başlığını ders yaparak değerlendirmelerini umarak hazırladık. Her anne veya baba, çocuğunun anlayacağı dili herkesten daha iyi bilir. Herkesten daha fazla sabreder onun anlama sürecine. Bismillah diyerek başlayalım, Allah’tan hayır getirmesini dileyelim.

1. Rabbimiz Allah’tır.

Rabbimiz Allah’tır.

RABB, sahip, kollayan, gözeten demektir. Yani bizim sahibimiz Allah’tır. O bizi yarattı. O bizim için dünya hayatı tasarladı. O'nun sözü üzere kalırsak bizi cennetine koyacak. Cennette sonsuza kadar kalacağız. Sözüne uymayanlar ise ateş demek olan cehenneme girecek ve sonsuza kadar orada kalacaklar.

Sadece bizim değil, bütün varlığın Rabbi de Allah’tır. İnsanların, hayvanların ve her şeyin Rabbidir O. Her şey onun emrindedir. O, öyle bir Allah’tır. Allah bizi ve bütün insanları sadece O'na inanalım, O'nun dediklerini yapalım diye yarattı. Sonra ise bizim ne kadar O'na inanıp, sözümüzde duracağımızı denemek için ŞEYTAN isimli varlığı yarattı. Şeytan da her insanı kandırmak için planlar yapar. Allah’a inancı güçlü olanlar O'na aldanmaz. Güçsüz olanlar ise O'nun tuzaklarına düşerler.

2. Dinimiz İslam’dır.

Dinimiz İslam’dır.

İnsan, sadece yaşamak için yaratılmadı. Onu yaratan Allah’a bağlansın ve Allah’ın emrettiklerini yapsın diye yaratıldı. Bunun için de Allah din gönderdi. O dinin adı İSLAM DİNİDİR. İnsanlar bu dine ne kadar uyarlarsa o kadar Allah’ı memnun etmiş olurlar ve sonunda cennetle ödüllendirilirler.

İslam dinine uyanlara Müslüman denir. Herkes Müslüman olmaz. Bazı insanlar kendi kendilerine dinler uydurmuşlardır. İslam olmayan hiçbir dinin değeri yoktur. Müslüman olmayan insanlara kâfir denir. Onlar da bizim gibi yaşarlar ama sonunda cennete giremezler.

3. Peygamberimiz Muhammed’dir. ‎(ﷺ)

Peygamberimiz Muhammed’dir. ‎(ﷺ)

Allah, dinimizi bize öğretsin diye bazı görevliler göndermiştir, onlara PEYGAMBER denir. Her zamanın bir peygamberi olmuştur. Bizim zamanımızın sonsuza kadar sürecek peygamberi de Muhammed’dir. Biz O'na inanırız. Allah’tan sonra ikinci inandığımız nokta O'nun peygamberliğidir. O'nu sever, O'nun emirlerine uymaya çalışırız. O kadar ki, onun adını andıkça ona selamlar göndeririz. Sadece adını anıp susmayız. Muhammed aleyhisselam deriz. Daha güzeli SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM deriz. Bunu söylerken de büyük bir sevap kazanırız.

Peygamberimizin Muhammed aleyhisselam olduğunu söylememiz şu anlama gelir:

 1. Bize söylediği her şeyi kabul edeceğiz ve O'na itaat edeceğiz. O'na karşı gelmeyeceğiz.
 2. Sünnetine uyacağız. O'nun sünnetine uymak, O'nun tavsiye ettiği şeylere uymak demektir.
 3. İnsan olarak O'ndan çok kimseyi sevmeyeceğiz. En çok sevdiğimiz insan O olacak. Birinci sevdiğimiz Allah, ikinci O. O'ndan sonra diğer insanlar...

4. İman Şöyledir.

İman Şöyledir.

Bir insan Müslüman olması için şu cümleyi içten inanarak söylemesi ve bir daha sözünü değiştirmemesi gerekir:

LAİLAHE İLLELLAH MUHAMMEDURRESULULLAH. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed de O'nun peygamberidir.

Şu cümle de bunun aynısıdır:
EŞHEDÜ ELLA İLAHE İLLELLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULÜHÜ. Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir.

Bunu söyleyen Müslüman olmayı kabul etmiş demektir. Bundan sonra da hayatını bu kurala göre yaşayacaktır.

İLAH, kendisine ibadet edilen demektir. Sadece Allah’a ibadet etmek için bu sözü veririz. O'ndan sonra da hiçbir tanrıya veya puta ibadet etmeyiz. Eden Müslüman olmaz deriz.

Müslüman için aynı zamanda MÜMİN de denir. İkisinin anlamı aynıdır.

5. İman Edilen Şeyler

İman Edilen Şeyler

Bir insanın Allah’a iman etmiş sayılması için şunlara da iman etmesi gerekir:

 • Allah,
 • Melekler,
 • Kitaplar,
 • Peygamberler,
 • Ahiret günü,
 • Kader.

Neden bunlar altı şeydir? Çünkü Müslüman olarak ne yaparsak yapalım, bu altı şeyden birinin içine girmektedir. Bu altı şey, Müslümanlığın bütününü kuşatmaktadır.

Melekler:

Allah’ın farklı yarattığı bir mahlukudurlar. Bizim gibi değildirler. Nasıl olduklarını bilemeyiz ama bizim gibi yiyip içmediklerini, sadece Allah’a ibadet ettiklerini biliriz.

Kitaplar:

Allah’ın peygamberleri aracılığı ile insanlara gönderdiği kitaplardır. Bu kitaplar sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an’dır. Kur'an’dan başka kitap kalmamıştır şu anda. Allah diğerlerini kaldırıp Kur'an’ı bırakmıştır. Kur'an, olduğu gibi Allah’ın sözüdür. Bu kitaplardan başka küçük çaplı kitaplar da göndermiştir.

Peygamberler:

Bizim gibi insan olan ama Allah’ın seçip peygamberlikle görevlendirdiği kimselerdirler. İnsanların en şereflileri onlardır. Allah ile onların arasında meleklerden biri olan Cebrail elçilik yapar. Peygamberlerin en büyükleri şunlardır: Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Ahiret Günü:

Bir insanın ölüp kabre konması ile başlayan süreçtir. Sonunda bütün insanlar ölecek ve dünya yıkılacak. Allah ilk insandan son insana kadar bütün insanları yeniden diriltecek. Herkesi bir meydanda toplayacak. Herkesin tek tek hesabını görecek. İyiler sonsuza kadar kalmak üzere cennete gidecek. Kötüler de sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme gidecek. Bu zamana ahiret denir.

Kader:

Bu hayatta ne olursa olsun muhakkak Allah’ın bilgisi iledir. Allah her şeyi biliyor, bildiklerini LEVH-İ MAHFUZ isimli bir yere yazdı. O yazdıkları da günü saati gelince ortaya çıkıyor. Buna inanmaya KADERE İMAN deriz. Biz kadere iman eder ama insan olarak en güzel ve en başarılı işleri yapmaya çalışırız. Başarırsak şükrederiz. Başaramazsak "böylesi kaderimizmiş" der, daha güzelini yapmaya çalışırız.

6. Din Büyüklerimiz:

Din Büyüklerimiz:

Biz Allah’ın kullarıyız, O'na iman ettik. Yerlerin ve göklerin sahibi odur. O'ndan başkasına ibadet etmeyiz.

Sonraki büyüğümüz peygamberimizdir. O'nu hiçbir insanla denk görmeyiz. O' bizim cennete girme sebebimizdir.

Daha sonra Peygamber aleyhisselam efendimizin arkadaşları ve ilk Müslümanlar olan ve SAHABİLER olarak bildiğimiz insanlar en büyüklerimizdirler. Sahabilerin en büyükleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali isimli sahabilerdir. Sahabilerin isimlerini andığımızda RADIYALLAHUANH diye dua ederiz. Bu, "Allah ondan razı olsun" demektir.

Onlardan sonra bu ümmetin büyük âlimleri, büyük mücahitleri bizim din büyüklerimizdirler.

7. Ben Nasılım?

Ben Nasılım?

Her insan dünyada nasıl olduğunu, ölünce ona ne yapılacağını merak eder muhakkak. Bunun cevabını da herkes tahmin edebilir. İnsan, Allah’ın emirlerine uyuyor ve insanlara hayırlı oluyorsa O iyi sayılır. Böyle olmayan da kötü sayılır. Ahirette nasıl olacağımıza ait kararı kendi kendimize veremeyiz. Ne kadar ibadet yaparsak o kadar iyi oluruz. Yine Müslüman ne tamamen "kötüyüm artık" demeli ne de "benim işim tamamdır, garantiliyim" demelidir. İki tavrın ortasında dengeli olmalıdır.

Müslüman, yapabileceğini gerçekten yaptıktan sonra hem hayatına ait işlerde hem ahiretine ait işlerde Allah’a güvenmelidir. Bu güvenmeye de TEVEKKÜL ETMEK denir.

Müslüman tek başına yaşamanın mümkün olmayacağını bilir. Bunun sonucu olarak da kendisi iyi olmaya çalışır, iyilerle de beraber olur. Kötü olanlarla beraber olmaz ve onları ikaz eder.

8. İbadetler.

İbadetler.

İbadet, Müslüman’ın Allah’tan sevap kazanmak için yaptığı işlerdir. Bu işlerin neler olduğunu Allah bize bildirmiştir. Biz kendi kendimize ibadet belirleyemeyiz. İbadet yapana sevap verilir. Yapmayan da günah işlemiş olur. Sevap, cennete girebilmemiz için toplamamız gereken puanlara benzer. Günah da cehenneme girmek için toplanan puanlardır.

En önemli ibadetler şöyle sıralanabilir:

 • Temizlik. Müslüman’ın bedeni tertemiz olmalıdır. Tuvalette bile tertemiz olmak Müslümanlığın gereğidir. Tuvaletteki temizliğe taharet denir. Orada görünen pisliklerden temizlenmek gerekir. Bu temizlik genelde su ile yapılır.

Bir başka temizlik de gözle göremediğimiz manevi bir kirlilik için yaptığımız ABDEST ve GUSÜLDÜR. Her çocuk ne zaman gusül yapması gerektiğini ve ne zaman abdest alması gerektiğini annesi veya babasından öğrenir. Bu temizlik olmadan en büyük ve en önemli ibadet olan namaz yapılamaz. Namaz olmayınca da Müslümanlık olmaz.

Gusül de abdest de insanda sürekli durmaz. Bunların olmadığı zamana abdesti bozuldu denir.

 • En büyük ibadet namazdır. Allah namazı ilk sorgu konusu yapmıştır. Namaz, günde beş kere kılınır. Namazı da her çocuk annesi ve babasından ayrıntısı ile öğrenmelidir. Namaz ve diğer ibadetlerin anlatıldığı kitaba İLMİHAL KİTABI denir.
 • Bir başka ibadet zekât ibadetidir. Belli bir zenginlik düzeyine gelen Müslümanlar her sene belli bir oranda fakirlere yardım ederler. Buna zekât denir.

Zekât dışında da fakirlere yardım yapılır. Ona da sadaka denir. Sadaka, zekât gibi zorunlu bir ibadet değildir. Müslüman daha çok sevap kazanmak için sadaka verir.

 • Her sene Ramazan ayı denen ayda bir ay oruç tutmak büyük ve Müslüman olmanın şartlarından biri olan ibadettir. Oruç, gündüzü yemeden içmeden geçirmek olarak anlaşılabilir.
 • Her Müslüman’ın ekonomik durumu uygunsa ömründe bir defa Mekke’ye gitmesi ile yapılan ibadete de HAC ibadeti denir.
 • Bunların dışında da pek çok ibadet vardır ama bunlar temel ibadetlerdir. Bunların eksik olması insanın Müslümanlığının eksik olması demektir. Mesela insanın anne babasına iyi davranması, onların gönlünü hoş tutması da bir ibadettir. Dinini ve yaşadığı vatanı sevmesi, savunması bir ibadettir. Güzel ahlaklı olması bir ibadettir. Güzel konuşması bir ibadettir.

9. Edep ve Ahlâk.

Edep ve Ahlâk.

En büyük edep Allah’a karşı edepli olmaktır. O da,

 • O'nun adını yüce tutmak,
 • O'na ibadet etmek,
 • Emirlerini dinlemek, yasaklarını yapmamak,
 • O'na verdiği nimetler için şükretmektir. Şükretmek şöyle olur:

Müslüman dili ile "Allah’ım sana şükür olsun." der. "Elhamdülillah" bu demektir.

Sonra da Allah’ın nimetini ona karşı hatalı olacak bir şekilde kullanmaz.

İkinci büyük edep konumuz sevgili Peygamber aleyhisselam efendimize karşı edepli olmaktır. O'nun izinden giderek, O'na saygısızlık olacak bir iş yapmayarak, onun için salavat getirerek O'na karşı edepli olmuş olur Müslüman.

 • Anne babaya ve aile büyüklerine karşı edep şöyledir:
 • Üzülmemelerini sağlarız.
 • Elimizden geldiğince yardımcıları oluruz.
 • Tatlı ve güzel konuşuruz.
 • Emirlerine uyarız.
 • Akrabalarımızla aramızdaki yakınlığı korur, onları gözetiriz.

Bizimle aynı imanı paylaşan din kardeşlerimizi korur gözetiriz. Anne babalarımız bir olmasa bile imanımız birdir diye onları severiz, sayarız. Selamlaşırız. Selam şu şekildedir: Selamünaleyküm. Ve aleykümüsselam.

Onlara yardımcı oluruz. Sırlarını yaymayız. Kendimiz için sevdiğimizi onlar için de severiz. Bunu da Allah rızası için yaparız.

Komşularla da bir edebimiz vardır. Onlara zarar vermemek, iyilikte bulunmak hedefimizdir. Özellikle hastalara karşı ilgimiz herkesten daha fazla olmalıdır.

10. İlim.

İlim.

Müslüman’ın ilim sevgisi dininden gelir. Bu da şu demektir: İlim olarak ne ile meşgul olursa olsun, ondan sevap bekler. Onunla cennete daha kolay gireceğini düşünür. İlim sahibine yani âlime saygılı olur. Bilmediğine biliyorum demez, öğrenmeye çalışır. Beşikten mezara kadar ilim yolcusu olur. Diploma için değil ilmin kendisi ve onunla Allah’ın rızasını kazanmak için öğrenir.

Devletin okullarda öğrettiği dışında muhakkak şu ilimleri öğrenir:

 • İki dakikada bir sahifeyi güzel okuyacak kadar Kur'an okuma ilmi.
 • Namaz kılacak ve diğer ibadetleri yapacak kadar ilmihal bilgisi.
 • Peygamberimizin hayatını bilecek kadar siyer bilgisi.

11. Beraberlik.

Beraberlik.

Müslüman sadece kendisini düşünmez. Ev halkını, arkadaşlarını, dostlarını beraber ve bir görür. Onların yanına selamla girer yanlarından selamla çıkar. Beraber bulunduklarını üzecek iş yapmaz, söz söylemez. Kabalık yapmaz, ağızından, elinden çıkan kabalık için helallik ister, özür diler.

12. Uyku.

Uyku.

Uykuyu en büyük nimetlerden bilir. Suyun, ekmeğin kıymetini bildiği gibi uykunun da kıymetini bilir. Düzenli uyur. Vaktinde ve erken yatar, erken kalkar. Uyku ile namazı ters düşürmez.

13. Yemek.

Yemek.

Helal yemek, helal içmek onun için en önemli kuraldır. Sloganı şöyledir: Helal ve temiz. Asla israf etmez. Yemeğe nankörlük etmez. Yemekten önce ellerini yıkar. Yemeğe "bismillah" diyerek başlar. Yemek bitince de "elhamdülillah" der. Doktorların tavsiye ettiğini ve tavsiye ettiği kadar yer. Yemeği ailesi ile beraber bir sofrada yer. İçerken de suyu üç nefeste içer. Başında "bismillah" der. Sonunda da "elhamdülillah" der.

14. Elbiseler.

Elbiseler.

Elbiselerini Allah’ın nimetlerinden görür. Eskimeyeni atmaz. Temiz ve düzgün giyinir. Erkek ise kız, kız ise erkek elbisesi giymez. Müslüman olmayanlara benzemeye sebep olan elbiseyi giymez. Çirkin resimlerin bulunduğu elbise giymez.

15. Görüntü.

Görüntü.

Müslüman temiz ve güzel görünür. Kibir yapmaz, kimseyi hor ve basit görmez. Kendisi de basitleşmez. Yolda yürürken bile saygın yürür. Karşılaştığı insanlara selam verir. Verilen selamı alır. Camiye gider. Camide huzur bulmaya çalışır.

Güzel yerlere girerken sağ ayağını, oradan çıkarken de sol ayağını kullanır. Temiz olmayan yerlerde ise aksini yapar. Ev ve cami temiz yerlerdir. Tuvalet ve banyo ise temiz olmayan yerlerdir.

Kimsenin evine hatta odasına izinsiz girmez. Kendi anne babasının özel odalarına bile izinsiz girmez. Kimsenin eşyasını izinsiz kullanmaz. Kimsenin özeline bakmaz.

Hayvanlara merhametlidir. Onlara eziyet etmez. Onları da Allah yarattı diye bilir ve yaratan onlara yapılan eziyeti sorar diye düşünür.

Müslüman insan:

 • İmanlıdır,
 • İbadetlidir,
 • Sözü güzeldir,
 • Sabırlıdır,
 • Umutludur,
 • İyidir, iyilerle beraberdir.
gencdoku.com ' dan alınmıştır.
Yazar: 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.