Yağmur Duası

Resulullah (sas) yağmur duası yaptığında şöyle dua etti:  

"Allah'ım! Bize cankurtaran, verimli, faydalı, bereketli, bol bol, sağanak sağanak, her tarafı kaplayan, yerleri örten, sürekli, devamlı bir yağmur ver.

Allah'ım! Bize yağmur yağdır. Bizi ümitsizliğe düşenlerden eyleme!

Allah'ım! Kulların, toprakların, hayvanların ve diğer yarattıkların öyle bir kıtlığa, öyle bir sıkıntıya, öyle bir darlığa düştüler ki biz Senden başkasına halimizi arz etmeyiz.

Allah'ım! Ekinlerimizi yeşert, hayvanlarımızı sütle doldur. Göğün bereketlerinden bize yağmur yağdır. Yerin bereketlerinden bizim için ekinler bitir.

Allah'ım! Bizden yoksulluğu, çıplaklığı, açlığı kaldır. Senden başkasının def edemeyeceği bu belayı bizden def et.

Allah'ım! Sen'den af diliyoruz. Çünkü Sen Gaffar'sın (şüphesiz çok affedicisin). Artık bize gökten bol bol yağmur yağdır."

(İmam Şâfiî, el-Ümm, I, 287.)

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.