Muhammed Esad Erbîlî'nin Duası

Cenâb-ı Hak nefsimizi daima zelil ve dertli, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle daima galip ve mesrur eylesin! Âmîn!

Muhammed Esad Erbîlî rahmetullahi aleyh

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.