Dr. M. Şerafettin KALAY

Trabzon İli, Şalpazarı İlçesi, Sayvançatak Köyü doğumlu. İlk Okulu, köyünde ve Afyon-Emirdağı’nda, İmam Hatip Lisesini Antalya’da okudu. O yıllarda İmam-Hatip Okul Okullarına üniversiteye giriş imkânı verilmediği için dışardan imtihanla Antalya Lisesini bitirdi. Yüksek tahsilini İstanbul’da yaptı. 1973-1977 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Entitüsünü (bu günkü adıyla İlâhiyat Fakültesini), 1978 yılında ise lise diploması ile girdiği İstanbul Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ayrıca Umumî Türk Tarihi kürsüsünden sertifika aldı.

1978 yılının yazında yurt dışına çıktı. İlk önce Avrupa tarafına çıkış yaparak Almanya, Belçika ve Hollanda’daki cemiyetlerin kuruluş ve tebliğ faaliyetlerine katıldı.
Aynı yıl Almanya üzerinden hacca gitti. Bu yıllarda 22 yaşlarındaydı. Haccın arkasından Mekke-i Mükerreme’de bulunan Ümmü’l-Qurâ Üniversitesine müracaat etti. İmtihanlara girerek Üniversiteye kabul edildi. Marstır ve doktorasını bu üniversitede “İslâm Hukuku” alanında yaptı. “Tabiî Kaynaklar, Ticaret ve Şirketler Hukuku” üzerine çalıştı.

Âilece 18 yıl civarında kaldığı Mukaddes Diyâr’dan 1996 yılının yazında Türkiye’ye döndü. İlk önce daha önceden yerleşmiş oldukları Antalya’ya geldi. 1999 yılında, depremin arkasından İstanbul’a göç etti ve bu şehirde yerleşti.

İstanbul’un ilk yıllarında Hanefî fıkhının kaynak eserlerinden olan “el-Mebsut”un tercüme faaliyetlerine katıldı. İlmî çalışmalarına ders, yazı ve araştırmalarla devam etti…
Halen İnsan Vakfında, eğitim danışmanlığı, Avrupa İslâm Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmakta, kaleme aldığı kitaplarla, dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle, radyo, televizyon konuşmalarıyla, seminer ve konferanslarla hizmetlerini sürdürmektedir.

Türkçe olarak kaleme aldığı eserler:

1 – Peygamber Dostları Örnek Nesil, İslâmı Nasıl anladılar, Nasıl Yaşadılar?
2 – Peygamber Dostları Örnek Nesil 2, İslâmı Nasıl anladılar, Nasıl Yaşadılar?
3 – Ufuklar Ötesinden Mukaddes Diyar’a
4 – Asr-ı Saadette ve Günümüzde Çocuklar
5 – Hac ve Umre Rehberi
6 – Anne ve Babaya 50 Nasihat
7 – İslâm Edebinden Demetler
8 – İlim ve Hikmet Pınarından Ticaret Ehline

Çocuklarınıza Adaletli Davranınz

Şüphesiz insanlar aynı anne ve babanın çocukları bile olsalar birbirinin aynı değillerdir. İçlerinde başarılı olanları olur, olmayanları olur veya başarı oranları ve alanları arasında farklar bulunur. Ancak bu farklar, anne ve babanın davranışlarından, hazırladığı imkânlardan kaynaklanmamalıdır.

Yuvalarınıza Girerken Selâm Veriniz ve Çocuklarınızı da Selâm Vermeye Alıştırınız

Selâm, İslâm’ın şiârıdır, nişanesidir. Müslümanların güzel duygularını özetleyen en güzel kelimelerden biridir. Bir yere girerken selâm verilir, bir yerden çıkarken selâm verilir, bir kişiyle, bir toplulukla karşılaşınca selâm verilir… O, sevginin ve kaynaşmanın artmasına vesiledir.

Çocuklarınızı Seviniz ve Onlara Sevginizi Belli Ediniz

Sevginizi esirgemeyiniz, kendinize de, çocuklarınıza da zulmetmeyiniz, aile yuvanızı kasvetli bir dünya haline getirmeyiniz. Sevgiyle saadetinize saadet katınız…

Yavrunuzun Dünyaya Gelişine Sevininiz

Çocuklar yuvaların meyveleridir. Dünyaya ağlayarak gelseler bile, onların ağlayışları çevrelerinde sevinç dalgalarına vesile olur, gönüllere ümit güneşleri doğar…

Ailenizi ve Çevrenizi Sadık ve Salih İnsanlarla Donatınız

hakiki dost, onu görünce sizde hayırlı duyguların uyandığı, Allah'ın hatırlandığı, akla güzel şeylerin geldiği, gönüllerde güzel şeyler yapma azminin canlandığı dosttur.

Cahiliye Hükümleri mi Arzulanıyor?

İnsan, Rabbimizin en güzel fıtratta yarattığı, akıl, idrak ve irade bahşettiği mükerrem varlıktır. Yaratan, hem bedenini hem de çevresini sayısız nimetlerle donattığı bu varlığı hayatın içine başıboş bırakmamıştır.

Kendinizi ve Ailenizi, Ateşten ve Hüsrandan Koruyunuz

Bizlere yaratılış güzelliği ve sayısız nimet bahşedilmiştir. Bizden istenen, bizi yaratanı ve sonsuz nimetlerle donatanı tanımak, hayatı onun huzuruna çıkıp hesabını verecek şekilde ve şuurda yaşamaktır.

Yuvanızı Karşılıklı Sevgi, Rahmet ve Şefkat Temelleri Üzerine Kurunuz

Merhamet, yeri ve yönü doğru olduğunda güzeldir. Aile içinde daha da güzeldir. Sevgiyle yoğrulduğunda çok daha güzeldir. Hatta yuvaların temel taşıdır.

İmanınızı Hayırlı, Güzel Amellerle Dış Dünyaya Aksettiriniz

Süfyân İbn Abdullah es-Sekafî(ra) anlatıyor: “Ya Rasûlallah! Bana İslâm hakkında öyle bir söz söyle ki senden sonra bu konuda hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı duymayayım.” dedim. Şöyle buyurdu: “Allah’a iman ettim, de, sonra da dosdoğru ol!”

Toprağın Örttükleri

Yeryüzündeki kabristanları dolaşınız. Hepsi bu dünya hayatını bitirmiş, bu dünyadan gelmiş geçmiş insanlardır. Kiminin dünyada yâdı kalmış, kimi ise hepten unutulup gitmiştir. Kiminin geride bıraktığı izler güzel, kimininki çirkin, kiminki kelimenin tam manasıyla felâkettir…
Subscribe to RSS - Dr. M. Şerafettin KALAY