Dr. M. Şerafettin KALAY

Trabzon İli, Şalpazarı İlçesi, Sayvançatak Köyü doğumlu. İlk Okulu, köyünde ve Afyon-Emirdağı’nda, İmam Hatip Lisesini Antalya’da okudu. O yıllarda İmam-Hatip Okul Okullarına üniversiteye giriş imkânı verilmediği için dışardan imtihanla Antalya Lisesini bitirdi. Yüksek tahsilini İstanbul’da yaptı. 1973-1977 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Entitüsünü (bu günkü adıyla İlâhiyat Fakültesini), 1978 yılında ise lise diploması ile girdiği İstanbul Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ayrıca Umumî Türk Tarihi kürsüsünden sertifika aldı.

1978 yılının yazında yurt dışına çıktı. İlk önce Avrupa tarafına çıkış yaparak Almanya, Belçika ve Hollanda’daki cemiyetlerin kuruluş ve tebliğ faaliyetlerine katıldı.
Aynı yıl Almanya üzerinden hacca gitti. Bu yıllarda 22 yaşlarındaydı. Haccın arkasından Mekke-i Mükerreme’de bulunan Ümmü’l-Qurâ Üniversitesine müracaat etti. İmtihanlara girerek Üniversiteye kabul edildi. Marstır ve doktorasını bu üniversitede “İslâm Hukuku” alanında yaptı. “Tabiî Kaynaklar, Ticaret ve Şirketler Hukuku” üzerine çalıştı.

Âilece 18 yıl civarında kaldığı Mukaddes Diyâr’dan 1996 yılının yazında Türkiye’ye döndü. İlk önce daha önceden yerleşmiş oldukları Antalya’ya geldi. 1999 yılında, depremin arkasından İstanbul’a göç etti ve bu şehirde yerleşti.

İstanbul’un ilk yıllarında Hanefî fıkhının kaynak eserlerinden olan “el-Mebsut”un tercüme faaliyetlerine katıldı. İlmî çalışmalarına ders, yazı ve araştırmalarla devam etti…
Halen İnsan Vakfında, eğitim danışmanlığı, Avrupa İslâm Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmakta, kaleme aldığı kitaplarla, dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle, radyo, televizyon konuşmalarıyla, seminer ve konferanslarla hizmetlerini sürdürmektedir.

Türkçe olarak kaleme aldığı eserler:

1 – Peygamber Dostları Örnek Nesil, İslâmı Nasıl anladılar, Nasıl Yaşadılar?
2 – Peygamber Dostları Örnek Nesil 2, İslâmı Nasıl anladılar, Nasıl Yaşadılar?
3 – Ufuklar Ötesinden Mukaddes Diyar’a
4 – Asr-ı Saadette ve Günümüzde Çocuklar
5 – Hac ve Umre Rehberi
6 – Anne ve Babaya 50 Nasihat
7 – İslâm Edebinden Demetler
8 – İlim ve Hikmet Pınarından Ticaret Ehline

Kâbe (Beytullah)’yi İlk Görüş

Yaklaştıkça artan heyecan, daha başka bir güzellik kazanan telbiye sesleri… Ve Beytullah’ı ilk görüş… İnsan bu karşılaşmaya gerçekten ruhen ve bedenen mümkün olduğunca hazırlıklı olmalı, kendisini yüce duygularla dolu dolu hissetmelidir.

Çocukluktan Kaynaklanan Hatalarını Hoş Görünüz

Allah Rasûlü(s.a.s); “Çocuklarınıza değer verin, onlara ikramda bulunun, onların terbiyelerini güzel yapın!” buyurur. İşaret edildiği gibi çocuklar ergenlik çağına ulaşıncaya kadar mükellef değildir.

Çocuklarınıza Adaletli Davranınız

Bu gün cemiyet içinde işlenen bu tür hataların sancılarını ne kadar çok görüyoruz. “-O benim dediğimi yapıyor, diğerleri yapmıyor,” veya “-O bizi herkese mahcup ediyor, sözümüze değer vermiyor,” “o bir önceki hanımın oğlu. Bu evde yeri yok. Artık bize yabancı.

Sünneti Hakka Giden Yol Bilmek

"Size kendi cinsinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki; sizin sıkıntıya uğramanız veya zorluklarla karşılaşmanız gerçekten onun gönlüne ağırlık verir. Mü’minlere son derece düşkündür; şefkatlidir. Bütün insanlığa sevgi ve rahmet duygulan ile doludur.” (Tevbe, 128)

Çocuklarınızı Güzel Ahlâkla Yetiştiriniz, Onları Şımartmayınız

Her insan çocuğuna, kendi çocuğu olması hasebiyle değer verir, vermelidir. Hadisteki değer vermeden murat, daha çok çocukların duygularına, düşüncelerine, sözlerine, şahsiyetlerine değer vermek ve bunu kendilerine hissettirmek...
Subscribe to RSS - Dr. M. Şerafettin KALAY