Esra Nur UÇKAN

1972’de Tekirdağ’da doğdu. 1987’de Hıfzını tamamladı.

Üsküdar İHL’de okudu, 1991’de Pendik İHL’den mezun oldu.

1995’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1996-2000 Üsküdar İHL’de öğretmenlik yaptı. 2000-2007 STK’larda İslami İlimler alanında seminerler verdi.

2007’de Kartal Mehmet Akif Ersoy AİHL’ye atandı. Halen bu kurumda görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir. 

Üç Soru

1-İlk zamanlarda gelmiş geçmiş gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorunuz. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. 2-Yeryüzünü, doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorunuz. 3-Bir de kendisine ruhtan, nedir o, diye sorunuz bakalım.

Sabredin Yâsir Ailesi! Mükafatınız Cennettir

Bu, asırlara yenilmeyen ve kıyamete kadar devam edecek bir hikâye. Yâsir Ailesi, adları çocuklara isim olmuş, direnişleri çağlara damgasını vurmuş bir aile. Köle bir kadın, himaye ile Mekke’ye yerleşmiş bir eş ve yüreği özgür bir oğul.

Bana Masal Anlatma!

“Kâf” diye bir ses yankılanıyordu Mekke sokaklarında. “Ve’l-Kur’ani’l-Mecîd”[1] “Sâd” diye sesleniliyordu bir başka sefer… Ayetler, sureler peşi sıra nazil oluyor, pamuk tıkanan kulaklara dahi vahiy ulaşıyordu. “Ve’d-Duha, Tâ-hâ, Yâ-sin, Hâ-mîm…” Ne demekti tüm bunlar?..

Delirmiş Olmalı!

Hz. Âdem’den başlayıp kendisine kadar devam eden zincirin son halkasıydı O (s.a.s). Diğer peygamberlere görünen Namus-u Ekber O’na da görünmüş ve risâlet tacı O’na da giydirilmişti. O, artık üzerine salât selam edilen Rasûlullah’tı.

Efendimiz(sas)’in Kızları -1: Zeyneb bint Muhammed

Bedir’den gelen haber Mekke’yi kasıp kavurdu İçlerinden çıkıp giden Bir avuç muhacir Şaşaalı Kureyş ordusuna Nasıl karşı koydu?

Hz Peygamber(sas)’in Yanında Olanlar

Vahiy gelmiş ve Hz. Peygamber, örtüsüne bürünmüştü. Olayın dehşetinden biraz sıyrıldığında yanında Hz. Hatice’yi buldu. Hz. Hatice merakla anlatacaklarını bekliyordu. İman etmek için adeta sabırsızlanıyordu.

Hz Mariye (ra)’ye Sesleniş

İbrahim’in Annesi Hz. MARİYE (ra) Bir mektupla değişti hayatın. Bir gün bir elçi geldi Hicaz tarafından Uzattı mühürlü yazıyı Eğilip kalkmadan

Addas’ın İmanı

Addas, beddua eşiğine gelmiş beldede imana açılan bir pencereydi. Addas, ümitlerin tükendiği çorak topraklara düşen ilk yağmur tanesiydi.

Meymune binti Haris’e Sesleniş

Hani bir rüyanın peşinden gidilmişti./ Yıllar sonra hasret bitecek/ Mekke’ye girilip “umre” yapılacaktı./ Lakin Kureyş’in inadı sönmemiş/ Aralarındaki ateş henüz küllenmemişti…

Cüveyriye Validemiz’e Sesleniş

Müreysi Kuyusunda su çekerken başlamıştı her şey. Kovalar karışınca, susuzluktan dil boğaza yapışınca, öfke tutulamayıp eller kalkınca...
Subscribe to RSS - Esra Nur UÇKAN