Özkan ÖZTÜRK

Akabe'den Şecereye Bir Yol Var

Dünya bineğiyle seyahat eden ey yolcu! Sen mi bineğin sahibisin, yoksa o mu sana sahip? Maksadın sevgiliyse uyanık ol! Özlem kelimeleri, şiirleri dökülsün ağzından; şenlensin yolun.

Taş ve İsabetli Atış

Taşın doğası yere ait olmaktır. Tabiatı gereği yükselemez taş, kendi başına hareket edemez. Hareket ancak bitkiler, hayvanlar ve insanların özelliğidir. Yükseğe çıkarılırsa ve kendi doğası ile baş başa bırakılırsa aşağıya düşer taş, aslına meyleder. Bu kulluğa ne güzel bir örnektir, meylini ve acziyetini bilmektir.

BOYKOT

İslam ülkelerinin tek tek başlarına gelenler gözümüzün önünde durmaktadır. Bu duruma yönelik geliştirilebilecek ilk tepki İslam coğrafyasında Müslümanların düşmanları karşısında birbirlerinin yardımlarına koşmalarıdır.

Selam sizlere, Rabbiniz kendine rahmeti yazdı

Efendimizin İslam’ı tebliğ sürecinde gösterdiği tavır cahiliye önderlerinin onurunu zedeliyordu. Köleler ve asil olmayanlarla oturup kalkması, elbiseleri arkalarından yerlerde sürten Mekke eşrafının adetlerinin aksine...

Davetçinin Dünya ile İmtihanı

Efendimiz (s.a.s), Mekke’de İslam’a açıktan davete başladığı andan itibaren eşraf takımı, soylular, etkili zümreler, İslam mesajının kendi çıkarlarını yok etmeye yönelik bir içerik taşıdığını fark ettiklerinden ilk olarak o mesajı sihir ve büyü şeklinde nitelendirmeye başladılar.

Hakk ve Bâtılı Ayıran Ölçü: Fârûkıyyet

Fârûkiyyete sahip olmak, bize yaşam ve sürekliliğin hakkın, geri çekilmek ve yokolup gitmenin ise bâtılın karakteri olduğunu gösterecektir. Hz. Ömer (r.a) bu vasfın nümûnesi olarak bizlere göstermiştir ki ilk bakışta batıl sapasağlam ve güçlü gözükse de aslında fârûkıyyet ile karşılaşınca çabucak sönüverir.
Subscribe to RSS - Özkan ÖZTÜRK