Siyer-i Nebi

Elli Vakit Namaz-Beş Vakit Namaz

Miraç hadisinde belirtildiğine göre Sevgili Peygamberimize tarifi imkânsız ilâhî vuslatta önce elli vakit namaz farz kılınmıştır. Onun bu Rabbânî hediyeyle ümmetine her dönme teşebbüsünde Mûsa aleyhisselâmla karşılaşması ve Onun tavsiyesiyle tekrâr tekrar ilahî huzura çıkması ve ümmeti hesabına elli vakti indirmesi için Rabbe niyazda bulunması bazı haddini bilmezlerin diline dolanmıştır.

Mevlidin Tarihçesi

Hz. Muhammed (s.a.s)’in doğum yıldönümü kutlamalarına, Hulefa-ı Raşidin, Emevî ve Abbasi dönemlerinde rastlanmamaktadır. Kutlamalar, İslam ülkelerinde belli bir dönemden sonra başlamıştır.

Siyer-i Nebi Dergisi 39. Sayı Çıktı

Cihad Allah’ın rızasına uygun bir hayat sürmek, kul ile Rabbi arasındaki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Cihad müminin iyi bir kul olabilmek için nefsiyle savaşması, zalimin karşısında diliyle, eliyle, malıyla ve canıyla mücadele etmesidir.

Siyer-i Nebi Dergisi 38. Sayı Çıktı

Dergimizin bu sayısında hem Efendimizin Hz. Âişe annemizle evliliğini, hem de hicretin birinci yılı faaliyetlerini işliyoruz.

Siyer-i Nebi Dersi I. Dönem I. Sınav Soruları

A-     Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulara cevap veriniz.

Siyeri Nebi Dergisi 34. Sayısı Çıktı!

Medine Allah’ın salih ve sevgili kulunu bu güzel sözlerle, şiirler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Halk sokaklara dökülmüş Muhammed aleyhisselâm’ın yanına koşuyor, kadınlar ve çocuklar evlerinin damlarından Son Peygambere el sallıyor, şehir en güzel gününü yaşıyordu.

Siyer-i Nebi Dergisi 33. Sayı Çıktı!

Siyer-i Nebi dergisi, bu sayısında Hz. Peygamber’in hicretini ele almaya devam ediyor. Hicret,yeni bir medeniyetin başlangıç noktasıdır. Hicretle Yesrib, Medine olmuş; tüm dünyaya ve asırlara medeniyetinyayıldığı bir merkez haline gelmiştir.

Siyer-i Nebi Dergisi 32. Sayı Çıktı!

Siyer-i Nebî dergisi bu sayısında Allah Rasûlü ve ashâbının mübarek hicretini ele aldı. Onlar sadece Rabbimiz Allah’tır, dedikleri için nice çilelere, eza ve cefalara maruz kalmışlardı. Yıllardır ezilen mustazafların imdadına Yesrib’in yiğit erleri yetişti.
Subscribe to RSS - Siyer-i Nebi