Ahkâf Sûresi

1. De ki: Hadi, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı anlatın bana! Onlar yerde ne yarattıysa gösterin bana. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, bu Kur'an'dan önceki bir kitabı veya bir bilgi kalıntısını bana getirin.

Ahkâf Sûresi 46/4

 

2. Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice zahmetlerle taşıdı, nice zahmetlerle doğurdu. Annenin hamileliği ve çocuğun sütten kesilmesi de otuz ay sürer. Nihayet insan kırk yaşına varıp da olgunlaştığında, "Yâ Rabbî!" der, "Bana ve anne-babama lütfettiğin nimetlerin şükrünü yerine getirmeyi ve Senin hoşlanacağın sâlih ameller yapmayı bana nasip eyle; soyumdan gelenlere de iyilik ver. Ben Senin kapına döndüm ve Sana boyun eğen Müslümanlardanım.”

Ahkâf Sûresi 46/15

 

3. Anne-babasına "Öf be! Benden önce nice nesiller geçip gitmiş ve geri dönmemişken, siz hâlâ beni tekrar diriltilmekle mi korkutuyorsunuz?" diyen kimseye gelince; Anne-babası Allah'tan yardım isteyerek, "Yazık sana! İnadı bırak da imana gel! Allah'ın vaadi gerçektir" demekte, o ise "Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil" diye cevap vermektedir.

Ahkâf Sûresi 46/17

 

4. "Ey kavmimiz! Allah'a çağıran bu davetçiye uyun ve ona iman edin ki, Allah da günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın. Allah'a çağıran bu davetçiye uymayan kimse ise, dünyada Allah'ın azabından kaçıp kurtulamaz; onun için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. Bu davetçiye uymayanlar apaçık bir sapıklıktadır.

Ahkâf Sûresi 46/31-32

 

5. Onlar görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan ve bundan yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kâdirdir? Evet, hiç şüphe yok ki, O her şeye kâdirdir.

Ahkâf Sûresi 46/33

 

5- Azim ve sebat sahibi peygamberler nasıl sabrettiyse, sen de sabret; onlar için acele etme. Kendilerine vadolunan günü gördüklerinde, onlar dünyada gündüzün bir saatinden fazla kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Yoldan çıkmışlar topluluğundan başkası mı yok edilir, ne dersiniz?

Ahkâf Sûresi 46/35

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.