Alak Sûresi

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, çünkü Rabbinin lütuf ve cömertliği sonsuzdur. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediklerini öğreten O'dur.

Alak Sûresi 96/1-5

 

2- Gerçek şu ki,  insan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir. Oysa dönüş yalnız Rabbinedir.

Alak Sûresi 96/6-8

 

3- Gördün mü namaz kılacak olan kulu bundan alıkoyanı?  Gördün mü o kâfiri? Ya onun engellediği kimse doğru yolda ise? Ya kötülükten sakınmaya teşvik ediyorsa? Gördün mü o kâfiri? Eğer o yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa, o, Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hele bir vazgeçmesin, onu alnından yakalarız: O yalancı, günahkâr alnından. Haydi, çağırsın taraftarlarını.  Biz de zebânileri çağıracağız. Hayır! Sakın sen ona boyun eğme;  Rabbine secde et ve O'na yaklaş.

Alak Sûresi 96/9-19

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.