Allah Her Şeye Kâdirdir

Ebû Hureyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Bir kimse şu zikri her gün yüz defa söylerse on köle âzat etmiş kadar sevap kazanır, ona yüz iyilik sevabı yazılır, yüz günahı bağışlanır ve bu zikir o kimsenin, o gün akşama kadar şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha fazîletli bir iş yapmamış olur:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

"Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız Allah vardır; O tektir, ortağı yoktur: Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kâdirdir."

Buhârî, Daavât 64

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.