Allah Yolunda Cömertlik Yapın

 Hz. Enes (r.a) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Ey insanlar! Allah, sizin için din olarak İslâm’ı seçti. O halde İslâm şerefini cömertlik ve güzel ahlâk ile süsleyin.

Dikkat edin! Cömertlik cennette bir ağaçtır ki dalları dünyadadır. Cömert kimse o dallardan birine tutunmuş demektir. Allah bu sayede onu cennete götürür.

Dikkat edin! Cimrilik ise cehennemde bir ağaçtır; onun dalları da dünyadadır. Cimri kimse o dallardan birine tutunmuştur ki bu haliyle Allah onu cehenneme sokar."

Sonra Rasûlullah (s.a.v) buyurdular:

"Allah yolunda cömertlik yapın! Allah yolunda cömertlik yapın!" [1][1] İbn Asâkir’den naklen Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 2/195-196.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.