Allah’ın Adıyla Başla!

Besmele, kulun Allah ile beraberliğidir

besmeleŞeytandan, şeytanlaşmışlardan, nefisten ve bütün sıkıntılardan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah’a sığınarak bir işe başlamak, başlarken kazanmaktır. Görünen sonucu ne olursa olsun kazanmaktır. Allah’ın adı ile başlanan bir işin sonu, ateşe atılmak bile olsa ondan acı çekmemek, belki acıdan da haz almaktır. Aciz ve ölümlü, korkularla kuşatılmış bir insanın kudreti sınırsız, her dilediğini yapan, himayesine gireni koruyan Allah’a sığınması, O’nun adı ile başlaması ve bitirmesi kulluğun görülebileceği en açık amellerdendir. Besleme ile başlamak yasak bir işi yapmamanın garantisidir. Çünkü Müslüman yasak bir işe “ Allah’ın adı” ile başlamaz. Allah’ın adı ile başlanabilecek bir iş mübah olan bir iştir. Bu açıdan “besmele”, ölçüleri aşmamanın teminatıdır.

İçki içerken, çalınmış veya gasp edilmiş bir şeyi yerken, yasak bir işi yapmaya başlarken besmele çekmek, bunları meşru sayma anlamı taşıyacağından haramdır.

 

***

“Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve güdüktür.”

(Camiu’s-Sağir,6284)

***


Yemekte besmele sünneti

“Bismillah” demektir. Yemeğe başlanmadan söylenmelidir. Unutulacak olursa yemeğin neresinde hatırlanırsa hemen “bismillahi evvelehû ve ahirahû” denir.

Besmelenin söylenmesi bir ibadettir

Çünkü besmele bir Kur’an ayetidir. Söylenmesi, yazılması ibadettir; kazançtır.

Besmele bereketin anahtarıdır

Besmelesiz başlanan bir iş, görüntüsü ne olursa olsun güdüktür. O iş Rahman’ın rahmetinden kopuktur.

Besmele ile başlamak bir metottur

Kur’an’ımız besmele ile başlıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz her hayırlı işe besmele ile başlardı. Besmele bir yoldur; Kur’an’ın ve Peygamber’in yoludur.

Besmele bir medeniyet göstergesidir

Besmele, işleyen medeniyetin kimin adına kurulduğunu ve yürüdüğünü gösterir. O’nun adı ile başlamak ve yapmaktır besmele. O’nun Rahman ve Rahim isminin tecellisini beklemek, O’nun kudretine sığınmak, hem dünya hem de ahiret saadeti elde etmeye çalışmaktır.

***

“Besmele, hayvan etinin helal olarak yenmesi için şarttır. Hangi hayvan olursa olsun boğazlanırken “Bismillah” denerek boğazlanmalıdır.”

(En’am Suresi, 6/121)

“Av hayvanları için de av aletini kullanırken besmele şarttır.”

(Maide Suresi, 5/4)

***

Besmele medeniyetimiz

Kur’an okumaya başlarken, bir sureden diğerine geçerken,

Zikre başlarken,

Bir vasıtaya binerken,

Yemeğe başlarken,

Abdest almaya başlarken,

Eti yenecek bir hayvanı boğazlarken,

Avlanırken,

Eve, iş yerine, mescide girerken ve buralardan çıkarken,

Işığı yakarken, söndürürken,

Cinsel ilişkiye girerken,

Özel bir konuşmaya başlarken,

Uyurken,

Kitap yazarken,

Ölüyü mezara indirirken,

Önem verdiğimiz, hayırlı olmasını istediğimiz herhangi bir işe başlarken,

Allah ile beraber olmayı dilediğimiz herhangi bir anı yaşarken…

***

Nebevî Öğütler

“Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda “ baştan sona bismillah” desin.”(Ebû Dâvûd, Et’ime 15/3767)

***

“Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan kendi adamlarına: “Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz.” der.

Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şeytan adamlarına: “Geceyi geçirecek bir yer buldunuz.” der.

O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, şeytan kendi adamlarına: “Hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz.” der”. (Müslim, Eşribe 13/5262)

***

Sahabî Ümeyye İbn Mahşî radıyallahu anh şöyle dedi:

Rasûlullah sallahu aleyhi ve sellem’in yanında biri yemek yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken “bismillahi evvelehu ve ahirahu” (baştan sona bismillah) dedi. Bunun üzerine Rasûlallah sallahu aleyhi ve sellem güldü ve şöyle buyurdu: “Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince, şeytan yediklerini kustu.”(Ebû Dâvûd, Et’ime 15/ 3768)

***

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Rasûlullah sallahu aleyhi ve sellem, ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Rasûlullah sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şayet o besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi.” (Tirmizi, Et’ime 47/1858)

***

“Kapların ağzını örtün. Tulumları bağlayın. Kapıları kapatın ve lambaları söndürün! Çünkü şeytan bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Eğer herhangi biriniz, kabının üzerine bir çalı çırpı parçası koymaktan ve besmele çekmekten başka bir çare bulamazsa, bunları yapsın. (Lambaları da söndürsün) Çünkü fare lambayı devirerek, içeridekilerin üzerine evi yakabilir.” (Tirmizi, Et’ime 15/1812)

***

“Deve gibi içmeyin.

İki, üç nefeste için.

Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin içtikten sonra da “elhamdülillah” deyin.” (Tirmizi, Eşribe 13/1885)

 

* Bu yazı hocamızın izniyle “Edeb ve Amel” adlı eserinden alınmıştır.

Yazar: 

Yorumlar

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.