Allah'ın Kulu Sevmesine Vesile Olan Ameller

Allâme Firûzâbâdî Cenâb-ı Allah'ın kulu sevmesine vesile olan özellikleri şu şekilde anlatmaktadır:

"Allah Teâla'nın sevgisine erdiren özellikler on tanedir :

1. Anlamını düşünerek ve kastedilen manayı anlamaya çalışarak Kur'ân okuyup Allah Teâla'nın muradını kavrama ve yakalama çabasında olmak.

2. Farzların dışında nafile ibadetlere de sarılıp Allah'a yaklaşma arzusunda olmak. Zira nafile ibadetler, kişiyi sevme makamından sevilme makamına erdirir.

3. Dil, kalp, amel ve hal ile her an Allah Teâla'yı zikretmek. Seven kişinin sevgideki nasibi, Allah Teâla'yı zikrettiği kadardır.

4. Nefsî arzuların galeyana geldiği anlarda Allah'ın sevdiği şeyleri nefsin sevdiği şeylere tercih etmek. 

5. Cenâb-ı Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını kalp ile dikkatli bir şekilde düşünüp müşahede etmek ve kalbin bu marifet bahçesinde gezinmesini sağlamak. Kim Allah Teâla'yı isimleri, sıfatları ve fiilleri ile bilir ve tanırsa (marifet) O'nu kesinlikle sever.

6. Allah Teâla'nın gizli ve açık her türlü iyilik, ihsan ve nimetini müşahede etmek.

7. Kalbin bütünüyle mahzun ve mahcup her an O'nun huzurunda olduğunu hissetmesi. Sevgiyi celbeden en önemli özelliklerden biri budur.

8. Fecirden önceki seher vakitlerinde, ilahi tecellinin indiği bu güzel anlarda Allah'a münacât ederek, kelamını okuyarak, kalp ve beden ile onun huzurunda durup en sonunda da tevbe ve istiğfarda bulunarak Cenâb-ı Hak ile baş başa kalmak.

9. Allah Teâla'yı sadıkane seven kullarla birlikte olup onların güzel sözlerinden istifade etmek.  Seven insan, gerekli olmadıkça ve konuşmasının faydalı olacağına inanmadıkça konuşmamalıdır.

10. Kalp ve Allah arasına giren her sebepten uzaklaşıp bunları terk etmek.

İşte bu vesilelere ve sebeplere sarılan kişiler, sevginin menzillerine ulaşırlar."

(Fîrûzabadi, Besairu zevi't-temyiz,II, 421-422.)

el-Hâris el Muhâsibî, Hakikati Arayanlara Kılavuz, Yayına hazırlayan:  Abdulfettah Ebû Gudde

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.