Ben Sana Tebliğ Ettim

Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor: 

Bir keresinde Rasûlullah (s.a.v) ayağa kalktı. Ganimet malına hıyanet hakkında konuştu; (ganimet malını çalmanın) günahının çok büyük olduğunu ifade etti ve şöyle buyurdu:

Sakın içinizden birini kıyamet günü, omuzunda homurdayan bir deve olduğu halde gelerek, “Kurtar beni yâ Rasûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü)  tebliğ ettim” diyeceğim.

Sakın içinizden birini kıyamet günü, omuzunda kişneyen bir at olduğu halde gelerek “Kurtar beni yâ Resûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü) tebliğ ettim diyeceğim. Sakın içinizden birini kıyamet günü, omuzunda meleyen bir koyun olduğu halde gelerek, “Kurtar beni yâ Rasûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü) tebliğ ettim diyeceğim.

Sakın içinizden birini kıyamet günü, omuzunda çığlık atan bir kimse olduğu halde gelerek, “Kurtar beni yâ Rasûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü) tebliğ ettim diyeceğim. Sakın içinizden birini kıyamet günü, boynunda dalgalanan giysiler olduğu halde gelerek, “Kurtar beni yâ Resûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü) tebliğ ettim diyeceğim.

Sakın içinizden birini kıyamet günü, boynunda altın-gümüş olduğu halde gelerek, “Kurtar beni yâ Rasûlallah!” derken bulmayayım. O kimseye, “Sana hiçbir şey yapma imkânım yok. Ben sana (dünyadayken Allah’ın hükmünü) tebliğ ettim diyeceğim.[1][i]

 [1] Buhârî, Zekât, Cihad, 185; Müslim, İmâre, 24.[i] Bu hadis, görevliler tarafından dağıtılmadan önce ganimet mallarından bir şey aşırmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu anlatır. Hadiste sadece bazı ganimet mallarının zikredilmiş olması,  zikredilmeyenlerin bu hükümde olmadığını göstermez. Burada sadece örnek olarak bazı malların isimleri verilmiştir.

Yine hadisin ifadesinden anlaşıldığına göre bir kimse ganimet malından izinsiz olarak her ne alırsa, kıyamet günü aldığı o şey boynuna  asılı olarak  gelecektir ki bu durum o kimsenin bir anlamda günahıyla  teşhir edilmesi demektir. Nitekim yüce Allah, “Her kim ganimeti aşırırsa kıyamet gününde aşırdığı şeyle gelecektir”(Âl-i İmrân 3/161) buyurmak suretiyle bu durumu beyan etmiştir.

Ganimetler, dağıtılmadan önce kamu malı olduğu ve bu malda bütün Müslümanların hakkı bulunduğu için oradan izinsiz olarak bir şey almak, doğrudan kul hakkına girmek anlamına gelir. Resûlullah Efendimiz (s.a.v), bu sebeple kendisinden yardım isteyecek olan bu kimselere yardım edemeyeceğini ifade buyurmuştur.

Diğer kamu mallarını da pekâlâ bu kapsamda görmek mümkündür. Onlarda da başkalarının hakkı  vardır ve bu hakkı çiğnemek yasaklanmıştır.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.