rihan ağ günlüğü

Hz. Ebû Bekir’in Kasîdesi

Hz. Ebû Bekir (r.a), yaşadığı dönemde, okuma yazma bilen ender şahsiyetlerden biriydi. Allah Rasûlü (s.a.s) Efendimiz’in vahiy kâtiplerinden idi. Hatta câhiliye döneminde sıbyân muallimi olduğu rivâyet edilir Meşhur edip ve hatiplerin sözlerini gençliğinden beri dikkatle dinler, okur, bir çoğunu ezberler, bunları sık sık tekrar eder ve ezberindeki şiirleri çok güzel bir şekilde okurdu.
Türkçe

İlim Öğrenmeli ve Öğretmeli

İlim, insanın sahip olması gereken en değerli hazinedir. Onun için Allah Teâlâ, sevgili Peygamberimize gönderdiği ilk âyette okumayı emretmiş, “bilenlerle bilmeyenleri bir tutmamış”, “kulları içinde kendisinden ancak âlimlerin gereğince korktuklarını” bildirmiş, ilme dört elle sarılıp “Ey Rabbim! İlmimi artır” diye yalvarmayı tavsiye etmiş, kendilerine ilim verilen kullarını yüksek derecelere çıkaracağını haber vermiştir.
Türkçe

Ölen Şahsın Namaz Borcunu Düşürmek (Iskat-ı Salât) Mümkün mü? Ölen şahsın namaz borcunu, fakirlere yemek yedirerek düşürmek (ıskat-ı salât) mümkün mü?

İşte oruçla ilgili bu hüküm kıyas yoluyla namaza taşınmış, kişinin kılmadığı her bir namaz için bir fidye ödenmesini vasiyet etmesi gerektiği belirtilmiştir. Kişi vasiyette bulunmadığı halde velisi veya yabancı bir şahıs kendiliğinden bu miktarı bağışlarsa ne olur? İmam Muhammed ez-Ziyâdât adlı eserinde "inşallah bu da caiz olur” demiştir.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.