rihan ağ günlüğü

Komşusu Açken

Yardım, her şeyden önce bir duygu ise, onun iman ile ilgisi de pek açık ve köklüdür. Zira insan hareketlerini yönlendiren en müessir güç, imandır, iç yönelişidir. O halde çevreye karşı duyarsızlık ve yardımsızlık pek tabi olarak imanın olgunluk derecesiyle alakalı olacaktır.
Türkçe

Kin De Kutsaldır

Müslüman, herkesi ve her şeyi sevemez. Onun sev­dikleri olabileceği gibi sevmedikleri, buğzettikleri, kin besledikleri de olacaktır. Bu da bir önceki kadar tabiî ve gereklidir. Zira sevgi ne kadar tatlı ve sıcak, buğz ve kin ne kadar sert ve soğuk görülürse görülsün, “Allah için” oldukları zaman aralarında hiçbir fark kalmaz
Türkçe

Hakk ve Bâtılı Ayıran Ölçü: Fârûkıyyet

Fârûkiyyete sahip olmak, bize yaşam ve sürekliliğin hakkın, geri çekilmek ve yokolup gitmenin ise bâtılın karakteri olduğunu gösterecektir. Hz. Ömer (r.a) bu vasfın nümûnesi olarak bizlere göstermiştir ki ilk bakışta batıl sapasağlam ve güçlü gözükse de aslında fârûkıyyet ile karşılaşınca çabucak sönüverir.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.