rihan ağ günlüğü

Cahiliye Adamı

opyekûn dünyalılar olarak hepimiz tek bir şeye, Allah’ın razı ol­duğu mükemmel din İSLÂM’a muhtacız. “İslâm insanı” olmak zorunda­yız. Çağdaş “cahiliye adamı” olmakla elde edeceğimiz hiç bir iyilik ve erdem yoktur. Ama ödeyeceğimiz fatura ağır, bedel büyüktür.
Türkçe

En Mükemmel Din

İslâm’ın diğer dinler karşısındaki öz mü­kemmeliyeti, ne kadar kabiliyetli ve şöhretli olursa olsun hiçbir müsteş­rikin kamufle edemeyeceği kadar açık-seçiktir. Önemli olan onun bu öz mükemmeliyetinin, ona inananlarca ne ölçüde algılanıp aslına uygun olarak yaşanabildiğidir.
Türkçe

Asıl Mes’ele

Peygamberler, ağırlıklı olarak nefis terbiyesi ve ümmetin idaresi ile il­gili konulara eğilmişlerdir. Bu iki nokta ile alakalı olmayan konu­larla meşgul olmamışlardır. Onlar hidayet öncüleri idi. İnsanların doğruyu bulmalarına vesile olabilecek kadar değişik konulardan söz etmişlerdir.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.