rihan ağ günlüğü

Ey Gül Yüzlü

Asr-ı saadetten yüzyıllar sonra, saadetsiz, huzursuz, güle ve nura hasret bir dünyadan yazıyorum Sana. Sahte dostluklarla, mutsuz insanlarla, ruhu ıstırap yüklü analarla, itilip kakılan gözü yaşlı yetimlerle, günahsız yavruların öldüğü savaşlarla dolu bir zamandan sesleniyorum.
Türkçe

Kanadı Kırık

Bir gün bahçede oynarken, ağacın altında feryat eden bir kuş görmüştü. Kuşun kanadı kırılmıştı ve uçamıyordu. Ne yapacağını bilmediği için babasına haber vermiş, babası da kuşu bu şekilde tedavi etmişti. İşte, tıpkı babasının yaptığı gibi o da bu kuşu tedavi etmişti...
Türkçe

İbn-i Şihab ez-Zührî (124/741)

Yakın arkadaşlarından Ebû Zinad: “Ben ez-Zührî ile beraber dolaşırdım. Yanında kâğıt parçaları ve desteleri vardı. Bunlar için kendisine gülerdik; fakat o ne duyarsa yazardı.”, öğrencisi Ma’mer b. Raşid: “Onun bazen ayakkabı köselelerine yazdığını görürdük.”, eşi ise: “Allah’a yemin ederim ki, bu kitaplar benim için üç kumaya katlanmaktan daha zordur." şeklinde onunla ilgili intibalarını anlatmaktadırlar.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.