beyza ağ günlüğü

Ünlü Tabakât Yazarı İbn Sa’d

Vâkidî’den sonra ilk “Tabakât” müellifi sayılır. Bağdat’ta aynı zamanda hocası olan Vâkidî’ye kâtiplik yapmış ve “Kâtibü’l-Vâkidî, Sâhibü’I-Vâkidî, Gulâmü’I-Vâkidî” adıyla şöhret olmuştur. Cerh ve ta’dîl âlimleri İbn Sa’d'ı şerefli, faziletli, doğru sözlü ve genellikle sika bir şahsiyet olarak kabul ederler.
Türkçe

KUR’AN…

KUR’AN, izhar ettiği hakâiki ile güzel güzellikler sergilediği gibi sırlı sırlarının zinetlerine, derinliklerine ulaşıldıkça bunlardan ehl-i tefekkür, ehl-i kalb ve ehl-i zikir ne büyük haz alıyorlar. Bu müstesna hazzın bir benzeri ancak ebedi cennette ve mirac mülakatında yaşanır.
Türkçe

Sayfalar

RSS - beyza ağ günlüğü beslemesine abone olun.