Canımın Cananı

Canımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Derdimin dermanı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Çıkmadı bahr-i muhabbetten senin gibi güher
İlm ü hikmet kânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Cümle âlem ilmine nisbet senin bir katredir
Marifet ummânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Nûr-ı zâtındır cihan mir atı içre cilve-ger
Yûsuf un da ânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Kulluğunla iftihâr eyler nebiyy ü ger velî
Cümlenin sultânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Nûr-ı zâta mazhar-ı tâm olduğunda şüphe yok
HAKKÎ’nın burhânı sensin yâ Muhammed Mustafâ