Câsiye Sûresi

1. Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın gökten rızık sebebi olan yağmuru indirip ölmüş yeryüzünü onunla diriltmesinde ve rüzgârı şekilden şekile sokup estirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır.

Câsiye Sûresi 45/5

 

2. Biz seni uygulayacağın bir şeriatla gönderdik. Öyleyse sen de ona uy; bilmeyenlerin istek ve arzularına uyma. Çünkü onlar seni Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramazlar. Zâlimler zâten birbirinin dostudur. Takvâ sahiplerinin dostu ise Allah'tır.

Câsiye Sûresi 45/18-19

 

3. Yoksa kötülükleri işleyip duranlar, kendilerini iman edip sâlih ameller işleyenlerle bir tutacağımızı, hayatlarında ve ölümlerinde hepsini eşit kılacağımızı mı sandılar? Ne kötü bir yargıya varıyorlar!

Câsiye Sûresi 45/21

 

4. Hevâ-hevesini ilâhlaştıranı gördün mü? Allah onu bilgisine rağmen saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözlerini de perdelemiştir. Allah'tan sonra artık ona kim yol gösterebilir? Hiç düşünmüyor musunuz?

Câsiye Sûresi 45/23

 

5. O gün bütün ümmetleri diz çökmüş halde görürsün. Her ümmet, hesap defterinin başına çağrılır. O gün, yaptıklarınızın karşılığını bulursunuz.

Câsiye Sûresi 45/28

 

6. Onlara denir ki: "Bu gününüze kavuşmayı nasıl unuttuysanız, bugün de Biz sizi unutuyoruz. Kalacağınız yer ateştir; hiçbir yardımcınız da yoktur. Çünkü siz Allah'ın âyetleriyle eğlenmiştiniz; dünya hayatı da sizi aldatmıştı."  O gün ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilir.

Câsiye Sûresi 45/34-35

 

7. Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. Karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapan O'dur.

Câsiye Sûresi 45/36-37

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.