Yeni yorum ekle

Abdurrahman bin Avf (r.a)

1. Abdurrahman b. Avf (r.a) hangi tarihte ve nerede doğmuştur?

Cevap: Fil Olayından (571) 10 yıl sonra Mekke ‘de doğmuştur.

 

2. Abdurrahman b. Avf (r.a)’ın Müslüman olmadan önceki adı nedir?

Cevap: Abdü Amr veya Abdü'l Kabe

3. Allah Rasûl’ü Ensar’la muhacir arasında yaptığı kardeşlik akdinde Abdurrahman b. Avf (r.a) ile hangi sahabiyi kardeş yapmıştır?

Cevap: Sa’d b. Rebi

 

4. Abdurrahman b. Avf (r.a)’ın Müslüman olmasına vesile olan yüce sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Ebû Bekir (r.a)

5. Abdurrahman b. Avf (r.a) hangi sefer sırasında içerisinde Peygamber Efendimizin de yer aldığı gruba imamlık etmiştir?

Cevap: Tebük Seferi

 

6. Peygamber Efendimiz’in hayattayken Hz. Ebû Bekir’den sonra kendisine imamlık görevi verdiği diğer bir sahabi kimdir?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

7. Abdurrahman b. Avf (r.a)’ın Hz. Ebû Bekir (r.a)’in halifeliği sırasındaki görevi ne idi?

Cevap: Müsteşarlık

 

8. Hz. Ebû Bekir (r.a) vefat etmeden evvel kendisinden sonra yerine Hz. Ömer (r.a)’i halife yapacağını ilk olarak kime açıklamıştı?

Cevap: Abdurrahman b. Avf

 

9. Hz. Ömer (r.a)’a olan yakınlığı sebebi ile onunla geceleri Medine sokaklarında dolaşarak asayişi kontrol eden sahabi kimdir?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

10. Hz. Ömer’in halifeliği sırasında Abdurrahman b. Avf (r.a)’ın üstlendiği görevler nelerdi?

Cevap: Müsteşarlık, Hac emirliği ve Beytü’l-Mal hafızlığı

 

11. Hz. Ömer (r.a) Mecûsi bir köle tarafından hançerlenince yerine kimi imam tayin etti?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

12. Kendisi de halifeliğe aday olduğu halde adaylıktan çekilerek halifeyi bizzat tayin etme görevini üstlenen sahabi kimdir?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

13. üç gün süreyle, gece gündüz, uykusunu terkederek, kadın-erkek tüm Medine halkıyla ve dışarıdan gelenlerle teker teker veya toplu halde, açık veya gizlice görüşerek bir çeşit ‘’kamuoyu yoklaması ’’ yaptıktan sonra Hz. Osman (r.a)’ı halife ilan eden sahabi kimdir?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

14. Hadis rivayet etme konusunda oldukça titiz davranan ve bu sebeple Hz. Peygamber’den fazla hadis rivayet edemeyen sahabi kimdir?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

15.  Abdurrahman b. Avf Hz. Peygamber ‘den kaç hadis rivayet etmiştir?

Cevap: 65

 

16. Beş yüz develik büyük bir kervanı bir defada bağışlayıp, bir günde 30 köleyi azad edecek kadar cömert olan sahabi kimdir?

Cevap: Abdurrahman b. Avf (r.a)

 

17. Abdurrahman b. Avf (r.a) kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?

Cevap: 75 yaşında, Medine’ de vefat etmiştir.

 

18. Günümüzde Abdurrahman b. Avf’ın (r.a) mezarının nerede olduğuna inanılmaktadır?

Cevap: Siirt / Pervari, Yukarı Balcılar Köyü

19. Allah Rasûlü hayattayen Medine-i Müevvere'de fetva veren nadir sahabilerden biri olup, Benî Müstalik Gazvesinde Müstalikoğullarının kendisine çok güvendiği meşhur silahşor Ahmer'i yere seren sahabi efendimiz kimdir?

Cevap: Abdurahman b. Avf (r.anh)

20. Ashab-ı Kiram efendilerimiz halifeye arz etmekten çekindiği meseleleri hangi sahabi vasıtasıyla halifeye intikal ettirirlerdi?

Cevap: Abdurahman b. Avf (r.anh)

21. Hz. Aişe validemizin zaman zaman "Allah ona cennette bulunan selsebil suyundan içmeyi nasip etsin" şeklinde dua ettiği sahabi kimdir?

Cevap: Abdurahman b. Avf (r.anh)

22. Allah Rasûlü'nün Benî Kelb kabilesi üzerine göndermek için hazırladığı seriyyenin başında cihada gönderdiği, sarığını başına kendi elleriyle sarıp sarığın arkasından dört parmak kadar omuzları arasına sarkıttığı ve  "Böyle sarık sar"  byurduktan sonra Hz. Bilal'e dönerek sancağı ona vermesini emettiği sahabi efendimiz kimdir?

Cevap: Abdurahman b. Avf (r.anh)

 

Hazırlayan: Rabia NARMANOĞLU - Hatice Hümeyra AYDAŞ

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.