Yeni yorum ekle

Gerçek Hicret ve Manevi Hicret

(Bizler niyetimizle manevi muhacirler ve ensardanız)

* O Sultanü’l-Enbiya, âlemlerin medar-ı Fahri Efendimiz aleyhisselam vacip olan emre istinaden fiilî sünnetiyle muhacirînin imamıdır…

* Bizler imanımızın rüknü olan O İmamımıza ittiba ederiz. Suri bir muhaceretimiz söz konusu olmasa da severek isteyerek hicret ehliyiz…

* Rabbimizin yardımıyla fâniyâttan bâkiyâta hicret etmek azim ve ümidindeyiz…

*Hazır zamanın mü’minleri olarak dünya gurbetinden sevgililer diyarına hicretimize muntazırız…

*Hangi akıl sahibi muvahhid bir mü’min, nefsinden ruhuna hicret etmek istemez?..

*Etraf-ı erbaasından, aktar-ı cihandan bütün ehl-i imanın Allah ve Rasûlü’ne hicreti var: İlâ yevmi’l-kıyâm devam eder. Hakiki visal âlemine kadar…

*Zulümlü, karanlıklı bir devrin masumları, şehitleri, gazileri hicret etmeyip de ne yapacaklar?..

*Kudsî hakikatiyle ömür boyu sefer ve hicret halinde olmalıyız… Bu hicret imani şuurumuzdan kaynaklanmalı…

*Manevi hicretimiz gibi hakiki hicretimiz için de âlemin hâlini nazara alınca mükellefiyetimiz, mecburiyetimiz, vazifemiz açıkça görünüyor…

*Günlük ibadetlerimiz, ezkârımız, virdlerimiz, dualarımızda muhacirin esnafına dâhil olmayı Rahim Rabbimize ısrarla yalvarmalıyız.

* Hicret, farklı suretlerde, değişik maksatlarda, niyetlerde yapılır. Bizler külli hicrete şiddetle muhtacız. Bir mekândan bir mekâna, bir mahâlden bir mahâle, bir vasattan başka bir vasata da hicret vardır.

*Efendimize (aleyhisselam) vahy ile emrolunan HİCRET bütün hicret çeşitlerini içine alır.

*En büyük HİCRET, istiklâl-i insaniyyet ve İslamiyyettir…

  Hatırlansın diye:

Bulgarlar tarafından 1950 Ağustos’unda yurtlarından, yuvalarından zulmen çıkarılan 250 bin Müslüman Türke rahmetli Menderes severek kucağını açtı. O mazlumlar, tehcire maruz kalanlar Anadolu’da sıcak bir muhabbetle karşılandılar. 

23. Sayı – Eylül/Ekim 2013

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.