Yeni yorum ekle

Ya Nebiyyi Muhterem

 

Nice çiçekler vardır yeryüzünü süsleyengül çiçek

Mevsim mevsim, rengârenk, gönüle huzur veren

Gül müstesna bir çiçek, mutludur gülü seven.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Bir güvercin misali kapında yuva kursam

Tehlikeye ağ olup, yoluna turâb olsam

Akan gözyaşlarımı, hasretinle yoğursam

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Bedir’de destan yazan bir mücahit olsaydım.

Meleklerle beraber Allah diye coşsaydım

Eyyûb Ensarî gibi, kıtaları aşsaydım

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün

Veda hutbene gelip, gönlü yar olabilsem

Muhabbetle uğruna gözyaşı dökebilsem

Hayal edip o günü, yüreğime işlesem.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Miraca davet olan ezanı dinleseydim

Senin ile birlikte Hakk’a secde etseydim,

Salât-u selam ile aşkımı arz etseydim.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Bilal Habeşî gibi esarete düşseydim

Kızgın kumun üstünde çile çekebilseydim.

Güzelliğe râm olup, kul olmayı seçseydim.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Mekke’den Medine’ye giden muhacir olsam

Bedir’de şehit olup, arş-ı âlâya çıksam

Cafer-i Tayyâr gibi Mûte’de kanatlansam

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Mescid-i Nebevî’de aşka mülteci olsam

Ebedî mirasınla her gönle Ensâr olsam

Allah’a el açarak yeni bir dünya kursam

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Yüzünde akan kanı, Uhud’da ben silseydim

Düşmana dur diyecek kalkan olabilseydim.

Hüznüne, sevincine keşke ben de erseydim.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Ey hakkı ve emaneti kutsal sayan peygamber

“el-Emîn” sıfatıyla her gönle giren önder!

İlahî adalete gönül vermeli beşer

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Hazreti Hubeyb gibi, aşkına cân adasam

Dünyaları verseler sevdandan ayrılmasam

İman ile Allah’a, son nefesimi sunsam

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Köle olduğum bağa, gelsen, şerefyâb olsam

Yaralanmış tenini gözyaşlarımla sarsam

Tebliğine râm olup, şehâdete ulaşsam

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Ölüm ilâhî karar, cennet ölümsüz diyar

Mahşerin sıcağında müminler Seni arar

Ey rahmet Peygamberi! Gönlüm hasretle yanar

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Safâ ile Merve’de, âb-ı hayatı görsem

Arafat’ta, Mina’da, ilahî aşka ersem

Cümle günahlarımı, tövbe ile terk etsem.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün

Nasip eyle Ya Rabbî, Kâbe’ne yüz sürmeyi

Yanan yüreğimizi zemzemle dindirmeyi

Gönüllere işledin, merhameti, sevmeyi

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün

İnsanlığın miracı, resûllerin serveri

“İnna fetehna leke”, müminlerin zaferi

Âlem gülistan oldu, yetiştirdin gülleri.

Ya Muhammed Mustafa, insanlığın gülüsün

Ya Nebiyyi Muhterem, Allah’ın Resûlüsün.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.