Yeni yorum ekle

Meryem Sûresi

1. O sabi dile gelerek: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum, O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübârek kıldı ve yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti. Beni anneme itaatli kıldı ve beni hayırsız ve zorba biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde ve öldükten sonra dirileceğim günde de bana selam olsun!" dedi. Hakkında şüphelenip anlaşmazlığa düştükleri Meryem oğlu Îsâ işte budur! O, Hakkın sözüdür. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. Hâşâ O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Meryem Sûresi 19/30-34

 

2. O, bir şeyin olmasını istedi mi, ona sadece "ol" der; o da hemen oluverir.

Meryem Sûresi 19/35

 

3. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. O halde O'na kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.

Meryem Sûresi 19/36

 

4. Kitapta İbrahim'in kıssasını da anlat! Şüphesiz o, özü sözü doğru bir peygamberdi. Hani o babasına: "Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası dokunmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! Şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana gelmiştir. Bana uy da seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân'a âsî olmuştur. Babacığım! Şüphesiz ben, Rahmân'ın azabına uğramandan ve böylece şeytana dost olmandan korkuyorum" dedi. Babası: "Ey ibrâhim! Yoksa sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen seni taşlarım. Şimdi uzunca bir süre benden uzak dur" dedi. İbrâhim de dedi ki: "Sana selam olsun! Rabbimden seni bağışlamasını dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkârdır. "Sizden de Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan da uzaklaşıyorum. Ben Rabbime kulluk ediyorum. Umarım, Rabbime dua etmekle ümitlerim boşa çıkmaz" dedi.

Meryem Sûresi 19/41-48

 

5. Kitapta İsmâil'in kıssasını da anlat. Çünkü o, sözüne sadık bir resûl ve bir nebi idi. Âilesine namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrederdi. Rabbinin de rızasını kazanmıştı.

Meryem Sûresi 19/54-55

 

6. Ama bunlardan sonra namazlarını kılmayan, şehvetlerinin arkasına düşen bir nesil geldi. Onlar da yaptıkları bu azgınlığın cezasını görecekler!

Meryem Sûresi 19/59

 

7. Ancak tövbe edip, iman eden ve sâlih amel işleyenler, Cennet'e girecek ve hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır. 

Meryem Sûresi 19/60

 

8. Orası Adn cennetleridir ki, Rahman, onu görmedikleri halde inanan kullarına vadetmiştir. Hiç süphesiz Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Orada onlar boş söz duymayacak, sadece "Selam" sözünü işiteceklerdir. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Kullarımızdan muttaki olanlara vereceğimiz Cennet işte budur.

Meryem Sûresi 19/61-63

 

9. İnsan der ki: "Öldükten sonra tekrar diriltilecek miyim?" O insan daha önce hiçbir şey değilken Bizim kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu? Rabbine andolsun ki Biz onları şeytanlarıyla birlikte dirilteceğiz ve Cehennem'in etrafında korkudan diz üstü çökmüş olarak bekleteceğiz. Sonra da her topluluktan, Rahmân'a isyanda en ileri gidenleri aralarından çekip çıkaracağız.

Meryem Sûresi 19/66-69

 

10. Allah doğru yolda olanların hidâyetini artırır. Kalıcı olan salih ameller Rabbin katında sevap ve sonuç bakımından daha hayırlıdır.

Meryem Sûresi 19/76

 

11. Gördün mü, âyetlerimizi inkâr ederek bana mutlaka mal ve evlât verilecek diyeni? O, gayb perdesini mi araladı, yoksa Rahmân'ın katından bir söz mü aldı? Hayır! Biz, onun söylediklerini yazacağız ve azabına azap katacağız.

Meryem Sûresi 19/77-79

  

12. Hiç şüphesiz iman edip sâlih amel yapanlar için Rahmân, gönüllerde bir sevgi meydana getirecektir.

Meryem Sûresi 19/96

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.