Yeni yorum ekle

Kehf Sûresi

1. Hani o gençler, mağaraya sığınmış ve şöyle demişlerdi: "Rabbimiz! Sen bize kendi katından bir rahmet ver, işlerimizde doğruyu bulmayı bize kolaylaştır!"

Kehf Sûresi 18/10

 

2. Hiçbir şey hakkında sakın: "Ben yarın şu işi yapacağım" deme. Ancak inşallah dersen o başka. Bunu söylemeyi unuttuğun zaman Rabbini an. Ve de ki: "Umarım Rabbim beni bundan daha güzeline, daha doğrusuna iletir."

Kehf Sûresi 18/23-24

  

3. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek O'na dua ve ibadet eden kimselerle beraber olmaya devam et. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözünü onlardan ayırma. Kalbini Bizi hatırlamaktan gâfil kıldığımız, nefsinin isteklerine uyan ve işi gücü aşırılık olan kimselere itaat etme!

Kehf Sûresi 18/28

 

4. Arkadaşı ona şöyle cevap verdi: "Seni önce topraktan yaratan, sonra nutfeden var eden, daha sonra da eli yüzü düzgün bir adam haline getiren Rabbini inkâr mı ettin?"

Kehf Sûresi 18/37

 

5. Çünkü bu noktada gerçek yardım ve koruyuculuk, hakkın ta kendisi olan Allah'a aittir. O'nun vereceği mükafat ve sonuç daha hayırlıdır.

Kehf Sûresi 18/37

  

6. Mal ve evlat dünya hayatının süsü ve zinetidir. Asıl kalıcı olan salih ameller, yararlı işler ise, Rabbinin katında hem sevap yönünden hem de umut bağlama açısından daha hayırlıdır.

Kehf Sûresi 18/46

 

7. Amel defterleri önlerine konacak; o zaman günahkârların, o defterde yazılı olan amellerinden dolayı korkuya kapıldığını göreceksin. Onlar derler ki: "Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, küçük büyük demeden bütün yaptıklarımızı kaydetmiş!" Yaptıkları her şeyi amel defterlerinde bulacaklar. Rabbin kimseye zulmetmez.

Kehf Sûresi 18/49

  

8. Ama iman edip, salih ameller işleyenlere gelince, onlar için ziyafet yeri olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

Kehf Sûresi 18/107-108

  

9. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı, hatta bir o kadarını daha getirseydik, Rabbimin sözleri bitmeden, denizler tükenirdi."

Kehf Sûresi 18/109

 

10. De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyi edilmektedir. O halde kim, Rabbine kavuşmayı umuyorsa sâlih amel işlesin ve Rabbine kulluk ederken hiçbir şeyi O'na ortak koşmasın!"

Kehf Sûresi 18/110

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.