Yeni yorum ekle

Hac Sûresi

1. İnsanlardan bir kısmı da Allah'a iğreti şekilde ibâdet eder: Eğer bir menfaate kavuşursa, dininde sebat eder. Ama başına bir felâket gelirse gerisin geriye eski inancına döner. Böyleleri dünyasını da âhiretini de kaybetmiştir. İşte apaçık hüsran budur!

Hac Sûresi 22/11

 

2. Şüphesiz gerçekleri inkâr edenler, insanları Allah'ın yolundan çevirenler ve yerli olsun, yabancı olsun, hepsi için eşit şekilde ibâdet yeri yaptığımız Mescid-i Harâm'dan onları alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada haktan saparak bir zulme yeltenirse âhirette ona elem verici bir azap tattıracağız.

Hac Sûresi 22/25

 

3. Onlar, Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen felaketlere sabreden, namazı dosdoğru  kılan ve kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerin bir kısmını hayır yolunda sarf eden kimselerdir.

Hac Sûresi 22/35

 

4. O kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a yalnız sizin takvânız ulaşır. İşte böylece sizi doğru yola ulaştırdığı için O'nun büyüklüğünü anasınız diye, Allah bunları emrinize vermiştir. İyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele!

Hac Sûresi 22/37

 

5. Kendilerine karşı savaş açılan Müslümanlara, zulme uğradıkları için savaş izni verilmiştir. Şüphesiz Allah, düşmanlarına karşı onlara yardım etmeye kâdirdir. Onlar sırf "Rabbimiz Allah'tır!" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış insanlardır. Eğer Allah insanların kötülüğünü birbirinin eliyle savuşturmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler tahrip edilirdi. Allah, Kendine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Çünkü Allah, sonsuz kuvvet ve karşı konulmaz kudret sahibidir.

Hac Sûresi 22/39-40

 

6. Allah'ın dinine yardım edenler, kendilerine yeryüzünde güç kuvvet verdiğimizde namazlarını dosdoğru kılarlar, zekâtlarını verirler, iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Neticede bütün işlerin değerleneceği yer Allah'ın huzurudur.

Hac Sûresi 22/41

 

7. Onlar yeryüzünde hiç gezip dolaşmazlar mı? Eğer gezip dolaşsalardı, düşünecek kalplere, duyacak kulaklara sahip olurlardı? Çünkü gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur.

Hac Sûresi 22/46

 

 8. Allah yolunda hicret eden, sonra da bu uğurda öldürülen veya ölenleri ise, Allah pek güzel nimetlerle rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah, mutlaka onları hoşnut kalacakları bir yere yerleştirecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve kullarının kusurlarına karşı lütufla muâmele edip, ceza vermekte acele etmeyendir.

Hac Sûresi 22/58-59

 

 9. Biz her ümmete uygulayacakları bir şeriat, bir ibâdet şekli belirledik. O halde dinî konularda seninle asla çekişmesinler. Sen onları Rabbine davet et. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.

Hac Sûresi 22/67

 

10. Kendilerine apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzlerinde inkâr alâmetlerini okursun. Neredeyse âyetlerimizi kendilerine okuyanların üzerlerine saldıracaklar. De ki: "Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş! Allah onu kâfirlere vadetmiştir. Gidilecek ne kötü yerdir orası!"

Hac Sûresi 22/72

 

11. Ey insanlar! Size bir misal veriliyor; şimdi ona kulak verin: Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler bir araya gelse, bir sineği yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu da geri alamazlar. İsteyen de âciz, kendilerinden istenen de.

Hac Sûresi 22/73

 

12. Ey inananlar! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kullukta bulunun ve hayır işleyin ki ebedî kurtuluşa eresiniz.

Hac Sûresi 22/77

 

13. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. O, sizi bunun için seçti ve size dinde hiçbir zorluk yüklemedi.  Atanız İbrâhim'in dinine sarılın. Allah, sizi bundan evvel de, bu Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Neticede, Peygamber size şahitlik edecek, siz de diğer insanlara şahitlik edeceksiniz.  O halde namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah'ın ipine sarılın. O sizin Mevlânızdır. O ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır!

Hac Sûresi 22/78

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.