Yeni yorum ekle

Enbiyâ Sûresi

1.İnsanların hesaba çekilme vakti yaklaştı; ama onlar hâlâ gaflet içerisinde; hesap için hazırlanmaktan yüz çeviriyorlar.

Enbiyâ Sûresi 21/1

 

2. Andolsun ki size, şerefinizi yükseltecek bir kitap indirdik. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?

Enbiyâ Sûresi 21/10

 

3. Bilakis Biz, hakkı bâtılın tepesine öyle bir atarız ki, onun beynini parçalar, bir de görürsün ki bâtıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız o çirkin sıfatlardan dolayı vay halinize!

Enbiyâ Sûresi 21/18

 

4. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Sen öleceksin de, onlar ebedî mi kalacaklar?

Enbiyâ Sûresi 21/34

 

5. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sınamak için sizi şerle de, hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda Bize döneceksiniz.

Enbiyâ Sûresi 21/35

 

6. Elbette senden önce de birçok peygamberle alay edilmişti; fakat alay ettikleri gerçek alay edenleri dört bir yandan kuşatıp mahvetmişti.

Enbiyâ Sûresi 21/41

 

7. Halbuki Biz onları da babalarını da nimetlerimizden faydalandırdık da, uzun bir ömür sürdüler. Onlar çevrelerine bakıp da Bizim yeryüzünü kenarlarından yavaş yavaş eksilttiğimizi görmüyorlar mı? O halde onlar mı galip, yoksa Biz mi?

Enbiyâ Sûresi 21/44

 

8. Kıyamet gününde Biz adalet terazilerini kuracağız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmeyecek. Yapılan iş hardal tanesi kadar da olsa onu değerlendirmeye alacağız. Hesap görücü olarak Biz yeteriz.

Enbiyâ Sûresi 21/47

 

9. Bunun üzerine İbrâhim: "Allah'ı bırakıp da, size hiçbir faydası ve zararı dokunmayan bu putlara mı tapıyorsunuz. Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yuh olsun! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?" dedi.

Enbiyâ Sûresi 21/66-67

 

10. Eyyûb'u da hatırla! Hani o Rabbi ne: "Hastalanıp sıkıntıya düştüm; merhametlilerin en merhametlisi Sensin!" diye dua ediyordu.

Enbiyâ Sûresi 21/83

 

11. Zünnûn'u da hatırla! Hani o, kavmine öfkelenip gitmiş; Bizim kendisini darda bırakmayacağımızı zannetmişti. Sonra da karanlıklar içinde: "Senden başka ilâh yoktur; Sen her türlü kusurdan ve ortaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum!" diyerek Rabbine yakarmıştı.

Enbiyâ Sûresi 21/87

 

12. Zekeriya’yı da hatırla! Hani o Rabbine: "Rabbim! Beni, tek başıma bırakma! Gerçi vârislerin en hayırlısı Sensin!" diye yalvarmıştı.

Enbiyâ Sûresi 21/89

 

13. Biz onun duasını kabul edip, kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşini çocuk doğuracak hale getirdik. Çünkü onlar, hayır işlerinde yarışıyor; sevap umarak ve azaptan korkarak Bize dua ediyor ve sadece Bize boyun eğiyorlardı.

Enbiyâ Sûresi 21/90

 

14. Şüphesiz siz de, Allah'ı bırakıp taptıklarınız da, hepiniz Cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz.

Enbiyâ Sûresi 21/98

 

15. Biz seni âlemlere yalnız rahmet olarak gönderdik.

Enbiyâ Sûresi 21/107

 

15. Peygamber sonunda şöyle dedi: "Rabbim! Aramızda adaletle hükmet.  Rabbimiz Rahmân'dır. Sizin O'na yakıştırdıklarınıza karşı Kendisinden yardım istenecek sadece O'dur."

Enbiyâ Sûresi 21/112

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.