Yeni yorum ekle

Şuarâ Sûresi

1. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin.

Şuarâ Sûresi 26/3

 

2. Mûsâ: "Ey Rabbim! Doğrusu beni yalanlayacaklar diye korkuyorum. Kalbim daralıyor, dilim tutuluyor; onun için Hârun'u da peygamber olarak gönder!"

Şuarâ Sûresi 26/12-13

   

3. Zararı yok, biz nasıl olsa Rabbimize döneceğiz.

Şuarâ Sûresi 26/50

 

4. "Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğruyu gösteren O'dur. "Beni yedirip içiren O'dur. "Hastalandığımda bana şifâ veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur. Hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur."

Şuarâ Sûresi 26/77-82

 

5. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlih kullarının arasına kat! Bana, gelecek nesiller arasında hayırla anılmayı nasip eyle! Beni Naim cennetinin vârislerinden kıl.

Şuarâ Sûresi 26/83-85

 

6. İnsanların diriltileceği günde beni rezil etme! O gün malın da, evlâdın da faydası olmayacak. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenlere faydası olacak.

Şuarâ Sûresi 26/87-89

 

7. Şüphesiz yalnız senin Rabbin, karşı konulmaz bir kuvvet ve son derece merhamet sahibidir.

Şuarâ Sûresi 26/104

   

8. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.

Şuarâ Sûresi 26/151-152

  

9. "Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Dâvet ve tebliğime karşılık sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim yalnız Alemlerin Rabbine aittir."

Şuarâ Sûresi 26/162-164

  

10. "Rabbinizin sizin için yarattığı hanımlarınızı bırakıp da, insanlar arasından erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Gerçekten siz haddini aşan bir toplumsunuz!" dedi.

Şuarâ Sûresi 26/165-166

  

11. Lût onlara dedi ki: "Yaptıklarınızdan nefret ediyorum. Yâ Rabbi! Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar!"

Şuarâ Sûresi 26/168-169

 

12. Ölçüyü tam yapın. Halka haksızlık ederek zarar verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi de sizden önceki nesilleri de yaratandan korkun!

Şuarâ Sûresi 26/181-184

 

13. O halde Allah'tan başka bir ilâha da yalvarıp yakarma! Yoksa azaba uğrayanlardan olursun.

Şuarâ Sûresi 26/213

  

14. En yakınların uyar! Sana tâbi olan mü'minlere kol kanat ger. Sana karşı gelirlerse, "Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım" de. Ve karşı konulmaz bir güce ve engin bir merhamete sahip olan Allah'a tevekkül et. O, yalnız başına namaza kalktığında da; cemaatle namaz kılarken eğilip doğrulduğun zaman da seni görmektedir. Çünkü her şeyi işiten ve bilen sadece O'dur.

Şuarâ Sûresi 26/214-220

 

15. Şeytanlar kimlere iner, size haber vereyim mi? Nerede yalana düşkün ve aşırı günahkâr varsa onlara iner. Onlar hep şeytanlara kulak verirler, birçoğu da yalancıdır.

Şuarâ Sûresi 26/221-223

 

16. Şairlere ise yoldan çıkmış azgınlar tâbi olurlar. Görmez misin onlar her türlü vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve yapmayacakları şeyleri söylerler.

Ancak iman edip, sâlih ameller yapanlar, Allah'ı çok zikreden ve zulme uğradıktan sonra kendini savunanlar bu hükmün dışındadır. Zâlimler, nasıl bir girdaba sürüklendiklerini pek yakında göreceklerdir.

Şuarâ Sûresi 26/224-227

 

 

 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.