Yeni yorum ekle

Hz. Muhammed (sav) / Siyeri Nebi – İsmail Yiğit, Raşit Küçük


Vefatının üzerinden on dört asır geçmesine, ilim ve teknolojinin inanılmaz gelişmeler kaydetmesine rağmen acaba niçin hâlâ Hz. Muhammed (sas)’in hayatını tetkik ediyoruz? diye soruyor Hamidullah, “İslam Peygamberi” kitabının giriş bölümünde. Ardından bir Müslüman için cevabın basit olduğunu ekliyor ve Siyer bilmeyen insanlar için bu ilmin lüzumuna dair önemli gerekçeler ileri sürüyor. Bu maddeler içerisinde bir tanesi oldukça dikkat çekici. “İnsanlık tarihinde, büyük hükümdarlar, büyük fatihler, büyük reformcular, büyük veliler vs. eksik olmamıştır. Fakat ekseriya bunların her biri kendilerine has alanlarda bir değer sahibi olmuşlardır. Bütün bu çeşitli vasıfların bir arada tek bir insanda toplanması, işte bu Muhammed (sas)’de görülür.”[1]

Yani Hz. Peygamberin hayatında zengininden fakirine, yetiminden soylusuna, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, akrabasından yabancısına, halkından hükümdarına, gazisinden komutanına her statüde insanın pay alacağı bir yön mevcuttur.

Bizler “Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler ve Allah’ı çok ananlar için Allah’ın Peygamberinde pek güzel bir örneklik vardır.”[2] âyetinden hareketle O’nu daha yakından tanıma ve hayatımıza model alma adına, kitaplarla bir yolculuğa çıktık.

Bu yolculukta birbirinden güzel eserlerle karşılaştık.[3]

Tüm kâinatın Allah’ı zikrettiği gibi;

tüm kalemler de Habibini yazmak için yarışmış âdeta.

Kimi uzun uzun anlatmış en ufak ayrıntıyı kaçırmamak için,

kimi orta bir yol tutmuş, herkes ulaşsın istemiş kitabına.

Kimi naatler yazmış, kiminin mürekkebi karışmış gözyaşlarına.

Kitaplarla olan yolculuğumuzda nice güzel eser içinden birini seçtik. Ve sizlerle paylaşmak istedik içeriğini. İstedik ki duyanlar, duyursunlar. Kim bilir belki de sonradan duyanlar, öncekilerden daha iyi anlayabilirler.[4]

Elimizdeki kitap “Hz. Muhammed (sav) – Siyeri Nebi” başlığını taşıyor. Kitap Kayıhan Yayınları tarafından 2006’da İstanbul’da basılmış. Yazarları ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Yiğit ve Prof. Dr. Raşit Küçük.

Kitabın önsözünde Siyeri Nebi İlminin önemine dikkat çeken hocalarımız, bu ilme en ufak katkıyı yapmayı büyük bahtiyarlık saymış ve eseri “siyer âlimlerinin aziz ruhlarına” ithaf etmişler.

Hz. Muhammed (sav) Siyer-i Nebi kitabı, 333 sayfadan oluşuyor. Bununla birlikte hacimli eserleri okumaya güç yetiremeyecekler için ciddi, ilmi ve pratik bir başvuru kaynağı olma özelliğine haiz. Gayet sade/akıcı bir üsluba sahip olan eserde gereksiz ayrıntılardan özellikle kaçınılmış, bazı bölümlerde özetlemelere gidilmiş, önemli konular üzerinde ise ayrıntılarıyla durulmuş.

İlk dönem kaynaklarına atıflarda bulunan eserde sık sık âyet-i kerimelere yer verilerek Peygamber Efendimizin hayatının her safhasının vahyin kontrolünde olduğuna dikkat çekilmiş. Çalışma bu yönüyle Kur’ân’ı anlama çabasında bulanan talebelere, Siyerle Kur’ân âyetlerinin inişini birlikte takip etme imkânı sağlıyor.

“Yaşayan Kur’ân Hz. Peygamber” kitabının yazarı Prof. Dr. Ali Akyüz’ün tabiriyle, Peygamber Efendimizin misyonunu/vizyonu ve aksiyonunu[5] iyi anlamak için öncelikle O’nun yaşadığı coğrafyayı ve Peygamberlik öncesi sosyo-kültürel-politik yaşamı iyi tahlil etmek gerekir. Bu açıdan Siyer-i Nebi Kitabında I. Bölümün “İslamiyetin Doğuşu Öncesinde Arabistan ve Araplar” başlığını taşıması bir hayli önem arz ediyor.

Kitabın Diğer üç bölümü ise şu başlıklardan teşekkül ediyor:

II. Bölüm: Mekke Dönemi

III. Bölüm: Peygamber Olarak Görevlendirilmesi

IV. Bölüm: Medine Dönemi

Medine Dönemi, yıl yıl tasnif edilmesiyle okuyucuya kolaylık ve çalışmalara pratiklik kazandırıyor. Savaş Sahnelerinin tüm canlılığıyla ortaya konduğu, harita ve grafiklerle anlatıma güç katılmış bu kitap, İmam Hatip Liseleri Siyer Kitaplarına destek amaçlı yazılan çalışmanın genişletilmiş hali.

İmam Hatip Öğrenci ve Eğitmenleri olarak bizler, bu eserden çok istifade ediyor ve emeği geçen Hocalarımızdan Allah Razı olsun diyoruz.

Kitabın Künyesi:

Kitabın adı: Hz. Muhammed (sav) – Siyeri Nebi

Kitabın yazarı: Prof. Dr. İsmail Yiğit – Prof. Dr. Raşit Küçük.

Kitap yayın yer ve yıl: Kayıhan Yayınları/İstanbul, 2006.[1] Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, c. I, s. 5.

[2] Ahzab sûresi, 21.

[3] Ayrıntılı bilgi için sitemizin “O’nu Anlatan Kitaplar” bölümüne bakılabilir.

[4] Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde bu hususa dikkat çekmiş ve şöyle demiştir: “Burada hazır bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi tebliğ etsinler Olabilir ki burada bulunmayanlar içinde bulunanlardan daha fazla bunları hatırlayacak olanlar bulunabilir.”

[5] Bu üçlü tasnif için bkz. Ali Akyüz, “Yaşayan Kur’ân Hz. Peygambe”r, Ensar Neşriyat

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.