Yeni yorum ekle

Sorularla Süheyb İbn Sinan er-Rûmî

Havva ÇELİK – Mutlu BİNİCİ

1.    Hz. Süheyb ibn Sinan(r.a) nerede doğmuştur?

Cevap:  Musula yakın, Dicle kıyılarında Übülle şehrinde doğdu.

2. Hz. Süheyb b. Sinan (r.a)’ın babasının adı nedir?

Cevap: Sinan b. Malik

3. Rumlar tarafından esir edilen Süheyb b. Sinan (r.a), köle olarak hangi kabileye satıldı?

Cevap: Kelb kabilesine

4.Köle olarak Mekkeye getirilen Hz. Süheyb (r.a), burada kim tarafından satın alınıp azad edildi?

Cevap: Abdullah b. Cüd’an

5. Hz. Süheyb İbn Sinan (r.a)’ın  “Rûmi” diye isimlendirilmesinin sebebi nedir?

Cevap: Hz. Suheyb küçük yaşlardayken Rumlar tarafından esir edilmiş ve uzun yıllar Rumların arasında yaşamıştır. Bu sebeple “Rûmi” diye isimlendirilmiştir.

6. Süheyb İbn Sinan (r.a)’ın künyesi nedir?

Cevap: Ebu Yahyâ

7. Hz. Süheyb İbn Sinan (r.a) ile aynı gün Müslüman olan sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Ammâr b. Yâsir (r.a)

8. Hz. Süheyb İbn Sinan (r.a) Medine’ye hangi sahabi ile hicret etmiştir?

Cevap: Hz. Ali (r.a)

9. Medine’ye hicret etmek için bütün malını müşriklere bırakan ve bu sebeple Efendimiz tarafından takdir edilen Hz. Süheyb (r.a) ile ilgili olarak hangi âyet-i kerime nazil olmuştur?

Cevap: Bakarâ 207

10. Medine’ye gitmek için yola düşen Hz. Süheyb (r.a)  Kuba’ya vardığında kimin evinde kalmıştır?

Cevap: Sa’d b. Hayseme

11. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Hz. Suheyb (r.a)’ı Medine’de hangi sahabiyle kardeş yapmıştır?

Cevap: Hz. Haris b. es-Sımme (r.a)

12. Hz. Süheyb b. Sinan (r.a) Medine’de hangi sahabi efendimizin  evinde kalmıştır?

Cevap:  Hubeyb b. İsaf’ın evinde kalmıştır.

13. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) “Rumların öncüsü” diye övdüğü sahabi efendimiz kimdir?

Cevap: Hz Süheyb b. Sinan (r.a)

14. Vefat etmeden önce Hz. Süheyb b. Sinan (r.a)’ı namaz kıldırmak üzere yerine vekil bırakan râşid halife  kimdir?

Cevap: Hz. Ömer (r.a)

15. Hz. Süheyb (r.a)  ne zaman vefat etmiştir?

Cevap: Şevval 38/659

16. Hz. Süheyb (r.a) kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?

Cevap: 70 yaşında Medine’de

17. Müslüman olduklarını ilan eden ilk yedi sahabi kimdir?

Cevap: Hz.Ebu Bekir, Ammâr b. Yâsir, annesi Sümeyye ,Süheyb b. Sinan er-Rûmi,Bilâli Habeşî ,Habbâb b. Eret (r.anhüm)

18. Ne söyleyeceklerini bilemeyecek kadar işkenceye uğratılan, içinde Hz. Süheyb’in de bulunduğu bir grup sahabe hakkında inen ayet hangisidir?

Cevap: Nahl 110

19. Peygamber Efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme validemizin kardeşi ve Suheyb-i Rumi’nin hanımı olan sahabi kimdir?

Cevap: Reyta binti Ebi Ümeyye

20.Hz. Suheyb’in cenaze namazını kim kıldırmıştır?

Cevap: Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas

21.Hz. Suheyb Müslüman olmak  ve Peygamberimizle görüşmek amacıyla Efendimizle nerede buluşmuştur?

Cevap: Daru’l-Erkam’da

22. Peygamber Efendimiz’in Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimselerin bir annenin çocuğunu sevdiği gibi sevmesini istediği sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Suheyb-i Rûmi

 

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.