Yeni yorum ekle

Sorularla Hz. Hafsa (r.anha)

Mutlu BİNİCİ – Rihan KIVLIĞ

 1) Hz. Hafsa (r.anha) validemiz hangi tarihte ve nerede doğmuştur?  

  Cevap: 605 yılında Mekke’de

 

2) Hz. Hafsa (r.anha) validemizin, Osman b. Ma’zun radıyallahu anh’ın kardeşi olan, muhterem annesi  kimdir?

 Cevap: Zeyneb binti Ma’zun el-Cumahiyye

 

 3) Peygamber Efendimizin en yakın dostlarından olan, hiçbir zaman Allah Rasûlünü yalnız bırakmayan, adalet ve cesaretiyle meşhur İslam’ın yüce halifesi ve Hz. Hafsa validemizin babası olan şanlı sahabi kimdir?

       Cevap: Hz. Ömer (r.a)

 

4) Sahabe-i Kiram içinde Ebu Hureyre’den sonra  en çok hadis rivayet eden, Hz. Hafsa   validemizin (r.anha) alim kardeşi kimdir?

     Cevap: Abdullah b. Ömer (r.a)

 

5) Hz. Hafsa (r.anha) ile birlikte Medine’ye hicret eden; Bedir Gazvesi dönüşü yolda hastalanıp Medine’de  vefat eden ilk eşi kimdir?

     Cevap:  Huneys b. Huzâfe

 

6) Hz. Hafsa (r.anha) validemizin hicretin 3. yılındagenç yaşta dul kalması üzerine, onu faziletli biriyle evlendirmek isteyen babası Hz. Ömer (r.a), Hz. Hafsa ile evlenmesi için hangi sahabilere teklif götürmüştür?

    Cevap:   Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir (r.anhuma)

 

7)  Hz. Hafsa (r.anha)  validemizin Rasulullah’ın (asm) diğer hanımları arasında kendisiyle en iyi anlaştığı, ayrıca Rasulullah’ı (s.a.s) diğer hanımlarından kıskanma konusunda da zaman zaman kendisiyle  iş birliği yaptığı diğer annemiz kimdir?

       Cevap: Hz. Âişe (r.anha)

 

8) Hz. Peygamber’in (asm) kendisini ric’î talak ile boşamak istemesi üzerine Allah  Teala’nın Rasul-i Ekrem’e kendisini boşamamasını emrettiği veya Cebrail’in (asm) “ ………….. , çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette senin eşindir” demesi üzerine Rasulullah’ın (s.a.s) boşamaktan vazgeçtiği rivayet edilen annemiz kimdir?

     Cevap: Hz. Hafsa (r.anha)

 

9) Okuma yazma bilen ve Hz. Hafsa (r.anha) validemize yazıyı öğreten hanım sahabi kimdir?

    Cevap: Şifâ bint Abdullah

 

10) Hz. Ebu Bekir (r.a) devrinde Zeyd b. Sabit’in çalışmalarıyla Mushaf haline  getirilen  ancak Hz. Ebu Bekir’in (r.a) vefatı üzerine Hz. Ömer’de kalan Kur’an âyetleri, onun da vefatı üzerine hangi annemize intikal etmiştir?

       Cevap: Hz. Hafsa (r.anha)

 

11) Mushaf nüshalarını çoğaltmak için Hz. Hafsa’da (r.anha) bulunan asıl nüshayı alıp, çoğaltma işi bitince de Hz. Hafsa’ya (r.anha) geri veren üçüncü Râşid Halife kimdir?

Cevap: Hz. Osman (r.a)

 

12) Hz. Hafsa validemiz (r.anha) hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?

Cevap: 665 yılında Medine’de

 

13) Hz. Hafsa (r.anha) validemiz nereye defnedilmiştir?

       Cevap: Baki’ Mezarlığı- Medine

 

14) Hz. Hafsa (r.anha) validemizin cenaze namazını kıldıran, dönemin Medine valisi kimdir?

       Cevap:  Mervan b. Hakem

 

15) Hz. Hafsa (r.anha) validemiz  Rasûlullah’tan (s.a.s) ve Hz. Ömer’den (r.a) kaç hadis rivayet etmiştir?

        Cevap: 60

 

16) Hz. Ömer’in müslüman olmasından önce doğan ilk kızı ve en büyük çocuğu kimdir?

       Cevap: Hz. Hafsa (r.anha)

 

17) Hz. Ömer’e ilk kızı Hafsa sebebiyle verilen künyesi nedir?

      Cevap: Ebu Hafs

 

18) Hz. Hafsa Peygamber Efendimizle  hangi tarihte ve kaç yaşında evlenmiştir?

       Cevap: Hicretin 3. Yılında 22 yaşında

 

19) Efendimizin emriyle Şifa binti Abdullah tarafından kendisine rukye(dua ile tedavi) öğretilen annemiz kimdir?

       Cevap: Hz. Hafsa binti Ömer

 

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.