Yeni yorum ekle

Sorularla Hz. Sevde (r.anha)

Rihan KIVLIĞ – Mutlu BİNİCİ - 

1- Efendimiz aleyhisselam’ın hanımı Hz. Hatice’nin vefatından sonra müminlerin annesi olma şerefine nail olan, ilk Müslümanlardan olup inancı uğruna Habeşistan’a hicret eden, cömertliğiyle meşhur annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde bint Zem’a (r.anha)

2- İslamın ilk günlerinde Müslüman olan, müşriklerden gördüğü işkence sebebiyle Habeşistan’a hicret eden, Habeşistan’dan Mekke’ye döndükten kısa bir süre sonra vefat eden, Hz. Sevde’nin ilk eşi ve amcasının oğlu olan sahabinin adı nedir?                          

Cevap : Sekran ibn-i Amr (r.a)

3- Hz. Hatice annemizin vefatından sonra Peygamber Efendimiz’e  Hz. Sevde ile evlenmesini tavsiye eden, ilk Müslümanlardan Osman b. Mazun’un da eşi olan hanım sahabinin adı nedir?

Cevap: Havle binti Hakîm (r.anha)

4- Hz. Sevde validemiz ile Hz. Peygamber Efendimiz’in nikahları hangi tarihte olmuştur?

Cevap: Nübüvvetin 10. yılı / Ramazan

5- Bir gün sevgili Peygamberimiz’in  hanımları huzurunda toplanarak O’na sordular: “ Ya Rasûlallah, bizim içimizden hangimiz size en önce kavuşacak ne dersiniz?” Bunun üzerine  Efendimiz:  “ Vefatımdan sonra Bana ilk kavuşacak olan eli en uzun(en cömert) olanınızdır” buyurdu. Allah Rasûlünün vefatından sonra kendisine ilk kavuşan annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde (r.anha)

6- Cahiliye döneminde hac ederken Hz. Peygamber (asm) ile Hz. Sevde’nin evlilik haberini alınca haccını yarıda kesip saçını başını yolan, yüzüne toprak serperek bu evliliğe razı olmadığını gösteren, o zamanlar henüz Müslüman olmamış; ancak daha  sonra İslam’la şereflenen, Hz. Sevde’nin erkek kardeşinin adı nedir?

Cevap: Abd ibn-i Zem’a

7- Hz. Peygamber’e (s.a.s) Hz. Sevde ile evliliğinden kısa bir süre sonra hicret izni verildi. Rasulullah (s.a.s) hicret edip Medine’ye yerleştikten sonra Mekke’den, hanımı Sevde annemizi ve kızları Ümmü Gülsüm ile Fatıma’yı getirmesi için hangi sahabileri görevlendirdi?

Cevap: Hz. Zeyd bin Harise, Hz. Ebu Rafî’

8- Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s) ile birlikte veda haccında bulunan ve Efendimizin’in (asm) dâr-ı bekaya irtihalinden sonra bir daha hac ve umreye gitmeyen güzide annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde (r.anha)

9- Hz. Sevde validemiz hangi halife zamanında vefat etmiştir?

Cevap: Hz. Ömer (r.a)

10-Hz. Sevde annemizin mezarı nerededir?

Cevap: Cennetu’l-Baki’ (Medine)

11- Hz. Sevde annemiz Rasûlullah (s.a.s) ile kaç yıl evli kaldı?

Cevap: 14

12- Hz. Sevde validemiz Rasûlullah (s.a.s) ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Cevap: 55

13-Eşinin vefatından sonra beş çocuğuyla zor duruma düşen, Efendimizin evlenme teklifi üzerine O’na sıkıntı verebileceğini düşünen, İslam’a düşman ailesinin muhalefetine rağmen Efendimizle evlenmeyi kabul eden annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde

14- Hz. Hatice’nin vefatından sonra Efendimizle evlenen, Peygamberimiz, Hz. Aişe ile evleninceye kadar üç yıl boyunca Efendimizin tek eşi olan, Hz. Fatıma ve Ümmü Gülsüm’e annelik eden annemiz hangisidir?

Cevap: Hz. Sevde bint Zem’a (r.anha)

15- İmam Buhari’nin rivayetine göre Hicab ayetinin inmesine vesile olan annemiz hangisidir?

Cevap: Hz. Sevde

16- Dericilik yapan ve Taif tarzı deri işleyen, kazancı ile yoksullara ve kimsesizlere yardım eden, cömertliği ile meşhur olan annemiz kimdir ? 

Cevap: Hz. Sevde

17- Sevde validemiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?

Cevap: Hicri 23 (644), Medine

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.